Nosaukumi ar zemtekstu

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Materiālajā realitātē, kas paveras mūsu sajūtās, pastāv reālas lietas, kuru būtību mums nav lemts izzināt pat iztēlē – piemēram, elektrība un magnētisms. Taču kurš sacīs, ka tie ir nereāli, ja tai pašā laikā zināšanas par to izpausmēm mūs pilnīgi apmierina un nav svarīgi, ka mums nav ne mazākās izpratnes par to būtību.

„Zoar Grāmatas ievadā” Bāls Sulams kā piemēru min ūdeni, kuru mēs varam atvēsināt līdz cietam stāvoklim vai novest līdz gāzveida, acīm nesaredzamam stāvoklim. Citiem vārdiem, saskaņā ar savu uztveri mēs nevaram spriest par esību vai neesību, lai kas tas būtu. Jo vairāk tas attiecas uz mūsu laikmetu, kad esam atklājuši daudzveidīgu diapazonu viļņus, kvantu parādības, baktērijas un citus fenomenus, kas neizprotami sajūtām.

Realitāte izrādījās sarežģītāka par to attēlu, kas iezīmējas mūsu piecos primitīvajos maņu orgānos. Es vairs nevaru ierobežot pasauli šo maņu orgānu līmenī. Turklāt patiesībā visa pasaule ir nevis matērija, bet viļņi, enerģija. Un tostarp arī es.

Pētot daudzveidīgas parādības, mēs dodam tām nosaukumus saskaņā ar sajūtām. Piemēram, senatnē kāds cilvēks pavērās uz kalnu un sacīja: „Tā nogāzēs labi augs olīvkoki”. Kopš tā laika kalnu dēvē par Olīvkalnu. Vai šeit pastāv kāda garīgā izzināšana? Nē. Taču no otras puses, šī ideja tomēr nebija nejaušība, tā atnāca saskaņā ar gaismu un tilpņu kārtību.

Nejaušību vispār nemēdz būt, nosaukumi vienmēr izriet no kādas izzināšanas – dotajā gadījumā pilnīgi materiālas izzināšanas. Turpretī kabalisti atklāj sajūtās garīgās realitātes parādības un attiecīgā veidā tām piešķir nosaukumus. Pie tam šie nosaukumi piepildīti ar bagātīgu iekšējo saturu, kas izveidots no visiem iespējamiem aspektiem, šķautnēm un detaļām.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 19.11.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: