Bez kauna – nekur

Bāls Sulams „Toras dāvāšana”, 8. p.: Pasaulē darbojas dabiskais likums, saskaņā ar kuru saņemošais sajūt ko līdzīgu kaunam un neiecietībai, kad saņem bezmaksas dāvinājumu, tas izraisīts ar augstsirdību un žēlastību pret viņu no dodošā puses. No tā izriet otrais likums: visā pasaulē neatradīsies cilvēka, kurš spētu pilnībā izpildīt visas cita cilvēka vēlmes, jo rezultātā viņš nespēs piešķirt saviem dāvinājumiem patstāvīga ieguvuma formu un raksturu – turklāt tikai tas spēj līdz galam aizpildīt vēlamo pilnību.

Būtībā Radītājs nespēj pats bez mūsu dalības pārklāt, kompensēt mūsu kaunu. Mums patstāvīgi jāiziet posms aiz posma, atklājot savus trūkumus un tos labojot. Protams, lai labotos, mēs izmantojam Viņa spēku, taču šis cikls ir nepieciešams:

•    es atklāju savu nepilnību;

•    problēma atklājas ne manī, manā attieksmē – salīdzinājumā ar Dodošā attieksmi;

•    es pats nosaku, ka tas ir trūkums attiecībā pret Viņu;

•    es meklēju, kā izlabot savu trūkumu, kā to aizpildīt;

•    un tad es lūdzu Radītājam spēku, lai izlabotos.

Tātad šī darbība ir salikta no vairums komponentiem un bez tās neiztikt – tai jāveļas pār cilvēku kā nākas. Citas izejas nav, cilvēkam pašam jāizjūt un jāiziet ceļā stāvokļi – lai arī vēršoties pēc palīdzības pie Radītāja, tas ir, Augstākā spēka, gaismas, turklāt piedaloties katrā solī un katrā lēmumā.

Nav iespējams saņemt no kāda velti, baudīt to un sajust, ka tā ir tava. Vienmēr paliek kauns dodoša priekšā. Mūsu pasaulē šī problēma tiek risināta ar Radītāja apslēptību, kurš piešķir mums iespēju atklāt Viņu tikai tajā mērā, kādā mēs spējam izciest kaunu.

Radītājs ir slēpts, bet kauns izpaužas tikai tajā mērā, kādā esmu gatavs Viņam pielīdzināties, tikt galā ar savu saņemšanu. Jo tālāk es virzos uz priekšu, jo smalkāka, delikātāka kļūst mana uztvere – un tad es esmu gatavs atklāt kaunu. Zināmā veidā tas līdzinās tam, kā notiek arī mūsu pasaulē…

No nodarbības pēc raksta „Toras dāvāšana”, 28.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: