Lielā sapulce kalna pakājē

No grāmatas „Gaisma un saule”, rabīns Kalonimus Kalmans Levijs: Tora pamatā tiek izzināta pateicoties vienotībai, kā rakstīts: „Un sapulcējās Israēla tauta kalna pakājē kā viens cilvēks ar vienu sirdi, un tur viņi attīrīja sevi no netīrumiem, un katra Israēla paaudze sevi pilnībā izlaboja.

Un iesaucās: „Izdarīsim un sadzirdēsim!” Ar karstu vēlēšanos no paša sirds dziļuma raidīja augšup lūgšanu un atklājās uz to atbilde, tas ir, Radītājs nonāca lejup, lai nodotu viņiem Toru. Tādā veidā viņi izpelnījās Toras izzināšanu.

Toras – tas ir, visas radības programmas, tās mērķa izzināšana, visa labošanās ceļa izzināšana tiek sasniegta pateicoties vienotībai. Mums nepieciešams izlabot sašķeltību. Pie tam rezultātā, bez sašķeltības izlabošanas, mēs sasniedzam izzināšanu.

Proti, pateicoties pieliktajām pūlēm, mēs pievienojam tam savu sapratni, esošā stāvokļa apzināšanos. Pakāpi aiz pakāpes mēs atklājam sev visas garīgās pasaules, līdz pat Bezgalības pasaulei.

Taču pirms šīs izzināšanas sākuma mēs nesajūtam nekādu atšķirību starp mūsu pasauli un Bezgalības pasauli. Bezgalība tiek izzināta tikai pateicoties vienotībai. Turklāt vienotība pamatojas uz divām līnijām: labo un kreiso, mīlestību un naidu – viens pret otru.

Tādējādi sacīts, ka „Israēla tauta sapulcējās kalna pakājē” –nostājās naida priekšā, kuru atklāja sevī pēc tam, kad pastāvīgi bija virzījušies labajā līnijā, garīgā iedvesmā, pretim vienotībai, kaislīgi vēloties savienoties. Un tieši tad atklāja kreiso līniju, kas izauga viņu priekšā kā milzīgs kalns, kas neļauj viņiem savienoties.

Tad Israēla tautai ievajadzējās Toru, gaismu, kas atgriež pie avota un viņiem atvērās vidējā līnija – Tora, Radītājs, kurš atklājas un palīdz savienot divas līnijas kopā. Pateicoties savai lūgšanai, viņi saņēma gaismu no augšienes – Radītājs nonāca lejup un iedeva viņiem Toru. Tādā veidā viņi izpelnījās Toras izzināšanu.

Tāpēc pastāvīgi ceļš jāmēro labajā līnijā, tīrā atdevē un tad tieši tam pretsvarā atklāsies kreisā līnija: visas iespējamās neveiksmes, vilšanās, vājības, kritika, nosodījumi.Un labi, ka tas viss atklājas, jo pateicoties tam, mēs rezultātā apzināmies, ka nav citas izejas un jāvirzās uz priekšu labajā līnijā.

Mēs redzam, ka kreisajā līnijā mums nav ko baudīt – tās ir egoistiskās vēlmes, kuras prasa piepildījumu. Taču piepildījuma nav! Atliek vienīgi, neskatoties ne uz ko, pacelties visam tam pāri. Turklāt, kad mēs sasniedzam kreisās un labās līnijas atklāšanu pilnā mērā, atklājas stāvoklis pie Sīnaja kalna, vidējā līnija un tad pie mums nonāk gaisma, kas savieno divas līnijas. Par to sacīts: „Radītājs, kurš valda debesīs, nodibinās mieru arī starp mums”. Atnāk vidēja līnija un savstarpēji salabina pirmās divas, novedot mūs pie miera un pilnības.

Tora tiek izzināta pateicoties vienotībai, ja mēs uz šo vienotību pastāvīgi tiecamies. Kā rakstīts: „Un sapulcējās Israēla tauta kalna pakājē kā viens cilvēks ar vienu sirdi”, – lai kā pūlētos apvienoties, atklāja pretējo: attālināšanos, naidu, atsvešināšanos. „Un tur attīrīja sevi no netīrumiem un katra Israēla paaudze pilnībā sevi izlaboja” – tas ir, ikvienā no mums un starp mums visiem ir vairums iekšējo problēmu, pretrunu, kam nepieciešama labošanās.

„Un iesaucās: Izdarīsim un sadzirdēsim!” – tas ir, bija gatavi iet augstāk par savu prātu, jūtām, jebkuru kritiku. Jo nebija citas izejas, kad redzējām, ka nespēsim savienoties ar savām egoistiskajām vēlmēm.

„Viņi raidīja augšup lūgšanu, un tai atklājās atbilde, tas ir, Radītājs nonāca lejup, lai iedotu viņiem Toru. Tādā veidā viņi izpelnījās Toras izzināšanu”. Liksim cerības uz to, ka mēs izpelnīsimies saņemt Toru, jo Radītājs to dāvā katru dienu.

No sagatavošanās nodarbībai, 26.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: