Tu pa kreisi, es pa labi?

Bāls Sulams „Toras dāvāšana”, 5. p.: Kāpēc Tora tika iedota tieši Israēla tautai, nevis visiem pasaules iedzīvotājiem vienlīdzīgā mērā? Viedie jau atbildēja uz šo jautājumu, sakot, ka Radītājs piedāvāja Toru visām tautām un dialektiem, taču tie, kā zināms, to nepieņēma. Tomēr vēl aizvien nav skaidrs, kāpēc Israēla tauta dēvēta par „izredzēto tautu”? Sacīts: „Tevi izredzēja Radītājs” – par cik neviena no citām tautām nevēlējās pieņemt Toru.

Augstākā gaisma babiloniešiem atnesa sašķeltības, kraha, krīzes izjūtu, kad viss sabrūk acu priekšā. Cilvēki sajuta naidu un nespēju savstarpēji sadzīvot.

Ko tad viņi izdarīja? To pašu, ko darām mēs, kad ģimene vairs nespēj dzīvot kopā, – izšķīrās, izklīda, attālinājās viens no otra.

Principā tā bija saprātīga izeja, un viņi rīkojās pareizi: „Kādēļ mocīt vienam otru? Labāk tu dodies uz vienu pusi, bet es – uz citu”. Tāpat arī Ābrams sacīja Lotam: „Tu pa labi, es pa kreisi vai tu pa kreisi, es pa labi. Izvēlies, kurp doties. Mums nav vērts atrasties kopā – kādēļ ķildoties?”

Tādā veidā tika atrisināta seno babiloniešu krīze. Tā izvirzīja visiem kopīgu jautājumu: ko darīt? Tā rezultātā viena cilvēku daļa aizdomājās par mērķi, par to, ko darīt ar savu dzīvi, kā to kāpināt līdz augstākam līmenim, bet otra cilvēku daļa tiecās pēc personīgā pašlabuma, vēloties sakārtot dzīvi.

Bez šaubām, krīze nes nelaimes. Šeit nepieciešama atmoda no ārienes, kuras spiediena iedarbībā ar cilvēku kaut kas notiek un viņam kļūst slikti. Parasti jaunais posms neatnāk tāpat vien, bet kāda likteņa trieciena pavadījumā. Plašām masām tiek liela mēroga nelaimes, kuras atstāj cilvēkus tajā pašā līmenī, taču ar jautājumu: „Kā mums tomēr labāk iekārtoties? Varbūt jāievieš kas jauns? Piemēram, revolūcija? Vai arī kāds jauns ietekmes faktors – ārējais vai iekšējais?” Turpretī otru, mazskaitlīgo daļu mudina ar tieksmi uz augšieni.

Tātad Radītājs vēršas pie visiem, taču pretī Viņam atmostas tikai maza saujiņa cilvēku, kuri apvienojas un tad tiek dēvēti par „Israēla tautu”.

No nodarbības pēc raksta „Toras dāvāšana”, 24.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed