Nevēlaties labu saikni? Saņemsiet 10 pātagas sitienus!

Jautājums: Ja cilvēks nezināšanas dēļ nokļūs uz ciešanu ceļa, rast izeju nebūs viegli…

Atbilde: Tad viņu arī mācīs ar „pātagu pretim laimei”.

Pēc tam patiešām viņam atnāks laime. Taču patreiz viņš nesaprot, kas ir laime un tādēļ nāksies dzīt viņu uz priekšu ar pātagu, ciešanām: „Nevēlies nākamo stāvokli – integrālo savstarpējo saikni ar visiem? Nevajag. Gan vēlēsies!” – un daba sāk viņu „sist”: gan šeit neveicas un tur ir slikti. Vienu dzīvi nodzīvoji būdams nelaimīgs, tev nedeva nomirt, kārtīgi nomocīja! Tagad nākamo dzīvi utt. – mēs taču atgriežamies mūsu pārdzimšanu riņķojumā.

Un cilvēks sāk saprast, ka pat nāve nesniedz atbrīvošanos no ciešanām. Lai gan arī nomirt vēl ir jāprot. Tas ir, principā nav iespējams atbrīvoties no ciešanām, tu vienalga tās iziesi līdz tam brīdim, kamēr kļūsi gudrāks. Tas arī nozīmē „ar pātagu pretim laimei”.

Taču ir vēl apzināšanās ceļš. Pievieno tagad savu apzināšanos, nākotnes redzējumu. Sacīts, ka „gudrais redz nākotni” – šeit ietverta atšķirība no muļķa un tāpēc gudrais var pareizi plānot savas darbības. Pat ja tās dotajā momentā viņam nav vēlamas, taču pietuvinot sev šo nākotni, viņš tādā veidā atrod sevī spēkus darboties pret acumirklīgiem ieguviem, kā cilvēks, kurš kļūst gudrs. Viņš iegulda, pieņemsim, savus līdzekļus kādā lielākā uzņēmumā, kurš nesīs ienākumus pēc desmit gadiem, bet muļķītis tam nepiekrīt: „Un ar ko es palikšu šodien? Un kas man būs rīt?”. Šeit arī ir atšķirība starp cilvēku, kurš raugās uz priekšu un mazu acumirkļa mietpilsoni.

Integrālajā sabiedrībā ir tāpat – jāizveido no mums cilvēki, kuri redz radīšanas nodoma beigu posmu.

No raidījuma „Sociālās vides izveidošana”, 25.09.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed