Vai iespējams saprast Desmit Sfirotu Mācību?

Jautājums: Kam būtu jānotiek, lai es galu galā kaut ko spētu saprast no Desmit Sfirotu Mācības?

Atbilde: Lai saprastu to, par ko klāsta „Desmit Sfirotu Mācība”, nepieciešams sajust šīs parādības sevī. Tās nenorisinās kaut kur uz mēness, tālajā kosmosā. Runa iet par zināmām ārējām sistēmām. Visa pasaule, visa realitāte atrodas mūsos, manī un savā iekšienē man jāsajūt viss universs.

Ja es to iztēlojos, tad domāju par to, kā to uztvert un kā es varu to mainīt, kādā veidā pie manis nonāk augstākais spēks, kas mani maina. Tādā veidā es dalu visu realitāti – sevī un tajā avotā, kurš mani ir radījis, izveidojis un ietekmē mani, tas ir, Radītājā.

Manī atrodas vēlme baudīt, bet Viņā – vēlme atdot. Viņa vēlme iedarbojas uz manu vēlmi, turpretī mana vēlme var attiecīgi modināt Viņa vēlmi. Tāda veidā mēs sākam strādāt kopā tandēmā, kā partneri.

Nav nekā cita, izņemot šo. Sanāk, ka biedri atrodas manī. Tās ir man pašas tuvākās īpašības, kuras piemīt tai daļai, kuru es sajūtu kā sevi pašu. Kopā ar mani tās veido to vēlmes sabiezni manī, no kura es varu vērsties pie Radītāja un pārvaldīt savu likteni.

Turpretim visas manas pārējās vēlmes man nepieciešams izlabot un arī pievienot šim sabieznim, līdz es iekļaušos savstarpējā darbā ar Radītāju.

Tas notiks tad, kad es saņemšu pie tam pareizo tieksmi un vēlēšos, lai mēs sajustu to visu sevī. Es vairs neatdalīšu sevi no pasaules ārēji, domājot, ka pasaule atrodas kaut kur ārpus manis: dažādas valstis un tautas, biedri. Tas viss man pastāvīgi jāiztēlojas saskaņā ar pareizo realitātes uztveri: viss atrodas manī. Un tad palēnām es sākšu pie tā nonākt.

Sākumā pasaule man paliks duāla, un es redzēšu to ārpus sevis, taču iztēlošos sevī. Tomēr pakāpeniski, uz gaismas rēķina, kura atgriež pie avota, es sākšu savienot šīs divas pieejas vienā ainā. Tas vairs man nebūs kā kāda dalīšanās, it kā šizofrēnija. Es sākšu just pilnību un šīs ainas nedalāmo vienotni. Šādu uztveri cilvēks pakāpeniski sasniedz pateicoties tam, ka iegūst vidējo līniju.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 22.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed