Piekļauties Radītājam, Viņā neizšķīstot

„Radītājs” – vispārējais, visu aptverošais dabas likums, dēvēts „Labais un labu Darošs”.

Šajā likumā ir daudzveidīgas nedzīvā, augu, dzīvnieciskā un cilvēciskā līmeņa daļas. Kopumā runa iet par vēlmēm baudīt. Tām visām Radītājs vēlas dot labestību. Viņš vēlas, lai tās sasniegtu vislabākās sajūtas.

Ko tad šīs vēlmes var baudīt pa īstam? – Ne mazāk kā atrašanos Viņa stāvoklī. Viss, kas ir par to mazāks, vairs netiek uzskatīts par „Labo un labu Darošo”, jo tādā gadījumā tu atstāj ko neatrisinātu.

Tādējādi radījuma mērķis nenosaka, lai radījums izzustu, izšķīstu Radītājā. Gluži otrādi, radījumam jāpastāv un tajā pašā laikā jālīdzinās Radītājam. Tas arī kļūs par radījuma lielāko laimi: „Lieliski! Tu devi man labāko, kas vien var būt – tagad es nekādā veidā, ne ar kādu no parametriem no Tevis neatpalieku – ne pēc formas, ne pēc izteiksmes, ne pēc darbības, ne pēc stāvokļa”. Lūk, tas mums ir jāsasniedz.

Lai novestu radījumu pie šādas pilnības sajūtas, vispirms ir nepieciešams, lai tas par radījumu arī paliktu, pretmetā Radītājam un tai pašā laikā, neatceļot savu patstāvību, kļūtu kā Viņš.

Šim nolūkam radījumam jāiziet stāvoklis, kas pretējs Radītājam, jāsaglabā šis stāvoklis, tas ir, jāsaglabā sevī ļaunā sākotne, pretējas vēlmes un pāri tam jāveido labsirdīga attieksme. Tikai tādā veidā, saglabājot abus polus, no vienas puses, nezaudē savu individualitāti, bet no otras puses, pielīdzinās Radītājam.

Šo procesu mēs realizējam grupā – cilvēciskā līmeņa mazajā vēlmju daļā, kas dēvēta „Israēls”. Tieši šai daļai ir pirmai jauzsāk process, jāiziet visi trūkumi un jāveic labošanās. Pēc tam tai jānodod sava darba augļi visai cilvēciskajai pakāpei, kura izlabojoties pati, izlabos tāpat dzīvniecisko, augu un nedzīvo līmeni. Tāda ir darbību secība.

No nodarbības pēc raksta „Toras dāvāšana”, 21.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: