Dabas un sabiedrības vienotība

Lai gan šī savstarpējā saikne pastāv, taču cilvēce neņem to vērā visas vēstures garumā. Cēlonis slēpjas mūsu egoismā. Šī savstarpējā saikne tāpat mums arī uzliek par pienākumu ņemt vērā dabas likumus. Un kaut arī tie objektīvi eksistē, tomēr spēj tādā mērā ierobežot mūsu egoismu, ka ērtāk mums tos nemanīt.

Taču šodien mēs vairs nevaram atļauties neņemt vērā šīs saiknes esību un ietekmi uz mūsu nākotni. Arvien vairāk izpaužas dabas un sabiedrības atkarība, kā divas sastāvdaļas, divi vienas vienotas sistēmas pamatelementi. Pie tam to savstarpējā saikne ne vien pastiprinās un paplašinās, bet kļūst arvien aktuālāka.

Uz dabu var attiecināt tai piemītošās trīs daļas – nedzīvo, augu un dzīvnieku, kuras daba vada instinktīvi, tādējādi netiek pārkāpta dabas vienotība.

Tieši cilvēks ar savu egoismu atšķiras no dabas sistēmas. Turklāt šī cilvēka atšķirība no visas dabas sniedz viņam iespēju saprast dabas monolītumu un savu misiju – apzināti sevi iekļaut kā dabas integrālo elementu tās vienotajā sistēmā.

Vienotība un savstarpējā dabas un sabiedrības atkarība izpaužas mūsu laikos, pamatā sākot no 1995. gada, lai gan jau XX gadsimta 20. gados izcilais mūsdienu kabalists Bāls Sulams rakstīja, ka visa pasaule ir viena ģimene. Katra indivīda personīgais egoisms noslēdzies, mēs it kā esam nonākuši vienā tīklā, kas mūs cieši sasējis. Mēs gribot negribot esam kļuvuši pilnīgi atkarīgi viens no otra.

Var sacīt, ka arī iepriekš mēs bijām savstarpēji atkarīgi, taču šī saikne skaidri neizpaudās. Turpretim šodien, kad cilvēce atklāj sevi kā vienotu integrālu sistēmu, tā sāka iedarboties uz dabu ar spēku, kas salīdzināms un pretējs pašas dabas spēkam. Mūsu kopīgais egoisms pretojas atdeves spēkam un dabas mīlestībai. Un to mēs sajūtam kā Krīzi!

Krīzes atrisinājums – mūsu brīvprātīgajā tieksmē sasniegt līdzību ar dabu, tas ir, mūsu egoistiskās dabas mainīšanā, no nemotivēta naida uz atvērtu mīlestību. Tas ir iespējams ar integrālās audzināšanas metodi, tā arī ir Kabala. Principā visa Tora ir instruments, kas paredzēts cilvēka labošanai, kā sacīts: „Es radīju egoismu un radīju Toru, jo tās gaisma atgriež cilvēku pie labestības”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: