Pacēlums augšup uz nolūku

Bāls Sulams „Šamati”, 42. raksts „Eluls”: Cilvēkam no augšienes tiek dots tumsības stāvoklis, un tad viņš var redzēt, cik lielā mērā viņa darbs ir nesavtīgs. Ja arī tumsības stāvoklī viņš spēj palikt priekā, tā ir pazīme, ka viņš strādā Radītāja dēļ. Cilvēkam ir jāpriecājas un jātic, ka no augšienes viņam sniedz iespēju strādāt tieši atdeves labā.

Ja pāri visiem dvēseles stāvokļiem cilvēks atrodas priekā, tā ir pazīme, ka viņš jau ir atslēdzies no savas saņemošās vēlmes un var virzīties uz priekšu. Tādā veidā mēs vienmēr pārbaudām: vai esam iegrimuši egoistiskajā vēlmē, vai arī varam nedaudz virs tās pacelties? Cilvēks nelūdz labu noskaņojumu, lai turpinātu darbu, gluži otrādi, viņš tieši ir apmierināts ar tumsību, sliktu garastāvokli un sajukumu. Pāri tam visam viņš ir spējīgs uz kādu pavisam mazu piepūli.

Lai kādā stāvoklī mēs atrastos, mēs nepiešķiram tam izšķirošu nozīmi, bet paceļamies virs tā. Ja saņemošo tilpņu sajūtā stāvoklis šķiet slikts, bet virs tā esmu spējīgs strādāt atdevē, vienotībā un biedru mīlestībā, tad tā ir droša pazīme, ka turu pareizo kursu. Sajust tumsību saņemošajās tilpnēs un virs tām, pat ar vismazāko piepūli, tiekties uz saikni, uz atdevi – tāds ir viss mūsu darbs.

Tādējādi mums jāizpilda attiecīgi vingrinājumi, jāspēlē apmācošās spēles. Protams, jaunatnācējam dažu pirmo gadu garumā nav viegli, taču pēc tam viņš sāk sajust sevī pārrāvumu starp savu sajūtu un nolūku, tas ir, starp divām atšķirīgām sistēmām. Viņam ir gan labas sajūtas, gan piepeši sliktas un viņš saprot, ka tas nav svarīgi, ir tikai jāstrādā ar šīm sajūtām un tās reizi pēc reizes viņam piešķirs daudzveidīgas uztveres detaļas, kas nepieciešamas ceļā, lai iepazītos ar Radītāja vadības formām. Visas sajūtas – gan labās, gan sliktās – viņš uztver kā labumu, lai paceltos virs tām un pastāvīgi turētu virzienu uz mērķi.

Šīs pūles mums jāpieliek pastāvīgi, jācenšas, lai pacēluma enerģija, kas ļauj racionāli izmantot laiku un līdzekļus, saglabātos arī kritumā. Jā, tas ir ļoti grūti, taču vismaz jācenšas. Tādā veidā, pakāpeniski, mēs atslēdzamies no saņemošajām tilpnēm un pārejam pie cita darba, dzīvojot jau nolūkā, nevis sajūtā.

No sagatavošanās nodarbībai, 11.10.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed