Tikai gaisma uzvarēs nelabojamu grēcinieku

Jautājums: Ar ko sākas īsta prasība pēc atdeves? Kā uzvarēt sevī nelabojamu grēcinieku?

Atbilde: Mums nav īstas prasības pēc atdeves un nevar būt, līdz brīdim, kad uz mums iedarbosies gaisma. Tad, kad atnāks gaisma, tu jutīsies pārsteigts: vai patiešām šī atdeves īpašība ir tāda – pretsvarā visam, ko tu pirms tam juti.

Tas ir kas pilnīgi jauns. Cilvēkam mūsu realitātē nav nekādas iepriekšējas sagatavošanās un tāda paša veida iepriekšēju sajūtu. Un kad viņā rodas šī smalkā sajūta, viņš sāk darboties pat vēl neapzināti, lai varētu tai pietuvoties. Visu savu dzīvi, visas attiecības un visu notiekošo viņš piepeši sāk pievienot tikai šim mērķim – saplūsmes piliena sasniegšanai ar augstāko.

Pirmoreiz viņā mostas iekšēja tieksme pēc kaut kā, kas no viņa ir atdalīts. No šī brīža un tālāk viņš sāk attīstīties.

Nav iespējams nodot šo sajūtu vārdiem. Taču cilvēks pats nespēj atmosties, ja viņu neatmodinās augstākā gaisma. Tas, kurš to jau izjutis, saprot, par ko iet runa, bet kamēr pats nav to izbaudījis – nesapratīs.

Tāpēc nav iespējams prasīt īstu atdevi, kamēr nav iegūta šī īpašība. Uz šīs spēles rēķina mēs virzāmies uz priekšu. Tad, kad cilvēks izpilda visas nepieciešamās prasības, iepriekš nezinot, kā to izdarīt, viņā notiek iekšēja atmoda, gluži kā uzliesmotu gaismas dzirkstele un viņš sāk sajust, ka pastāv kas tāds, kas atdalīts no visas šīs pasaules. Tā arī ir atdeve.

Lai to iegūtu, jāizdara viss, kas ir mūsu spēkos. Tad mēs arvien vairāk pietuvināmies šai atklāsmei, esmu par to pārliecināts. Taču ar kādu ātrumu – par to lai katrs pajautā sev pats.

No sarunas par iekšējo darbu, 30.09.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed