Iepazīšanās ar ļauno sākotni

Viss, ko redzam savā realitātē – saņemošā vēlme. Tā tika radīta savā sākotnējā formā, un mēs to sajūtam. Mēs arī esam šī vēlme.

Taču līdzās tam, mums tāpat piemīt spēja domāt, prāts, kurš ļauj konstatēt: „Man ir vēlme. Es sajūtu vēlmi”. Dzīvnieki uz šādu konstatāciju nav spējīgi, to spēj tikai cilvēks. Šeit arī ir atšķirība: ar prāta palīdzību es varu norobežoties no vēlmes, analizēt, to izmērīt, vērot no malas.

Tādējādi man dota iespēja būt par psihologu sev pašam un citiem. Vēlmē ir mana dzīve, un ir spēja analizēt šo dzīvi: kas tiek sajusts vienā atsevišķā vēlmē, bet kas – citā, kādā veidā es pāreju no vēlmes uz vēlmi, ko ar tām daru. Citādi sakot, esmu spējīgs uz noteiktu darbību pār savu vēlmi. Tajā dzīvojot, es varu studēt savu dzīvi ar prāta, atmiņas un analīzes palīdzību.

Taču, vai man ir iespēja ko mainīt vēlmē? Nē. Es varu tikai „plūst” ar to kopā, – to, principā, mēs arī darām šajā pasaulē, kaut gan mums šķiet, ka mēs paši rīkojamies un izsaucam pārmaiņas, ar savu prātu izvairoties no sliktā un izvēlamies labo. Patiesībā mēs nespējam  kaut ko izdarīt ar dabu, ar vēlmi kā tādu.

Pastāv kopīga savstarpējā saikne starp vēlmēm – cilvēce. Taču iespējama tāpat arī savstarpējā saikne starp punktiem sirdī – augstāko pasauļu sistēma vai Acilut pasaules Malhut, Šhina. Tā pauž pavisam ko citu. Un ja manī atklājas šī dzirkstele, punkts sirdī, tad, izejot no šī punkta, es jau varu veidot attieksmi pret savām vēlmēm.

Savstarpējās saiknes sistēma starp cilvēkiem mūsu pasaulē ir paredzēta tikai ar vienu nolūku, lai „sagādātu” viņiem nelaimes un problēmas. Tā rezultātā cilvēki pastāvīgi virzās uz priekšu, vēloties šo sistēmu mainīt un sasniegt uzlabojumus ekonomikas, drošības, dzīves ērtību, veselības uc. sfērās. Katru reizi, paceļoties pakāpienu augstāk, viņi nonāk galu galā pie pretēja rezultāta, atklājot, ka tekošais stāvoklis nāk viņiem par ļaunu, nevis par labu.

No citas puses raugoties, cilvēki, kuri atklāj kopību starp punktiem savās sirdīs, var nonākt jaunā sistēmā – sašķelto pasauļu, sašķeltās saiknes sistēmā. Šeit atklājas pārrāvums, norobežošanās – citiem vārdiem, ļaunā sākotne.

Cilvēku vēlmes un savstarpējās attiecības mūsu pasaulē neattiecas uz ļauno sākotni, tās atrodas „dzīvnieciskajā” attīstības līmenī. Ļaunā sākotne ir tikai tas, kas pretojas Radītāja, atdeves un mīlestības īpašības atklāsmei. Tādējādi tas, kurš atklāj spēku, kas pretojas punktu sirdīs, proti, grupas biedru apvienojumam, tas atklāj ļauno sākotni. Tā izpaužas tikai starp biedriem – tik lielā mērā, kādā viņi tiecas izveidot saikni. Un tas jau nozīmē garīgā spēka atklāšanu, pirmo garīgo apzināšanos.

Talāk, arvien stiprāk apvienojoties un no tā nenovēršoties, viņi sāk saprast: „Mēs iepazināmies ar ļauno sākotni. Tā liek mums sajust nepieciešamību pēc Spēka, kurš to izlabos. Šis spēks ielikts iekšienē un mums pie tā ir jāvēršas. Visiem kopā mums jāvirza savas lūgšanas un lūgumi uz mūsu vienotības vietu – grupas centru. Tad, pateicoties „daudzu biedru lūgšanai”, mēs saņemsim šo Spēku, un tas izlabos saikni starp mums”. Tā īstenojas virzība uz priekšu.

Sliktais spēks, kas starp mums atklājas, tas ir „Faraons”, ēģiptiešu valdnieks. Attiecīgi uztveres detaļām, tas tāpat tiek dēvēts par „Bilamu”, „Balaku”, „Amanu” uc.

Jebkurā gadījumā mūsu vienīgais uzdevums – apvienoties. Sacīts, ka bauslis par mīlestību pret tuvāko kā sevi pašu ir dižais Toras likums. Apvienošanās – vienīgais līdzeklis, kas ļauj iziet daudzveidīgus savstarpējās saiknes veidus un sasniegt tās lielāko, pilnības īstenojumu – mīlestības pakāpi.

Tad kā lai mēs mīlām citus? – Kā sevi pašu. Šis kritērijs ļauj uzturēt pastāvīgu „monitoringu”: vai es tiecos no sevis uz ārieni? Pie tam kabalisti paskaidro, ka „kā sevi” – nozīmē: vairāk kā sevi. Jo sevi es jau sākotnēji lieku augstāk par visiem un tāpēc tagad man jādod priekšroka tam, ka citu es ceļu augstāk pār sevi. Tādā veidā mēs ejam uz priekšu.

Kopumā viss atklājas saskaņā ar šo principu: „Nedari citam to, kas nīstams tev”, bet pēc tam: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Šeit ietverta visa Tora.

Tāpēc mums jāstrādā, jāmācās grupā, lai apvienotos, viss jādara tikai apvienošanās labā. Bez tā – nekur. Vienīgi tas nosaka kabalas zinātni.

No nodarbības pēc raksta „Toras dāvāšana”, 25.09.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: