Neliec stiept tevi uz nestuvēm

Ja kritumā tu neveic pareizo darbību, tad tu uzcel sev priekšā barjeru. Viena barjera tev bija jāpārvar atklājot jaunu tukšumu. Taču tu to atstūmi un sacīji, ka nespēj to veikt.

Tagad tev nāksies gaidīt, kad Radītājs no jauna vērsīsies pie tevis, tas ir, tevī atklāsies jauni nosacījumi, kas ļauj izlabot to pašu problēmu, taču citādā veidā. Radītājs maina vienu eņģeli, vienu spēku, pret citu un sniedz cilvēkam jaunu iespēju virzīties uz priekšu.

Cilvēks darbojas absolūtas sistēmas iekšienē un viņam tā jāpapildina ar savu daļu, kas atkarīga no viņa, lai nodrošinātu visas sistēmas eksistēšanu un virzītu to uz priekšu pretim mērķim. Šī kustība norisinās visā sistēmā, kur katrs elements atmostas un ir atkarīgs no pārējiem saskaņā ar labošanās kārtību, kas vērsta no apakšas uz augšieni, mērojot informācijas gēnu (rešimot) ķēdi.

Ja cilvēks nerealizē savu rešimo, kas tad notiks? Sanāk, ka citi būs spiesti izpildīt viņa darbu viņa vietā. Tāpēc cilvēks nodara milzīgu ļaunumu visiem, ja nepilda tos uzdevumus, kuri viņam atklājas. Ar to viņš kaitē visai sistēmai, visai grupai. Viņš neļauj grupai virzīties uz priekšu un noved to it kā pie soda apļiem, liekot veikt papildus labošanās, lai aizpildītu to, ko viņš nespēja veikt.

Viņi spiesti stiept viņu uz saviem pleciem, gluži kā kaujā, kad smagi ievainotais jānes uz nestuvēm. Tas ir ļoti bēdīgs stāvoklis grupai.

Ņemot vērā, ka visa sistēma ir noslēgta un rešimot izeja nosaka, kam jādarbojas iepriekš, bet kam pēc tam un kā mēs esam saistīti viens ar otru, tad visas mūsu darbības ir savstarpēji atkarīgas un viena otru papildina. Ar to, ka tu laikus nepildi savu uzdevumu, tajā pašā mirklī tu novirzi sevi un visu pasauli uz apsūdzības pusi attaisnojuma vietā.

Tu stāvi tieši uz svaru bultas un novirzi svaru kausu uz vienu vai otru pusi, uzņemoties atbildību par visu pasauli.

No nodarbības pēc Bāla Sulama vēstules, 24.09.2012.

Tēma: garīgais darbs, garīgais darbs grupā, ikdienas nodarbība

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: