Zināšanas – spēks

Bāls Sulams, priekšvārds grāmatai „Panim Meirot”, 5. p.: Tikai pateicoties kabalas zinātnes izplatīšanai tautu vidū, mēs izpelnīsimies pilnīgu atpestīšanos. Tikai gaisma, kas tajā slēpjas kā zelta āboli sudraba rāmjos, ir līdzeklis, kas spēj atgriezt cilvēku pie Avota.

Tāds spēks vairs nav atrodams nekur. Jebkādas citas grāmatas, citi līdzekļi pasaulē nepalīdzēs mums sevi izlabot, nonākt pie vispārējās labošanās un sasniegt radījuma mērķi. Vienīgais ceļš – izplatīt kabalas zinātni, lai tā atklātos visur, lai visi uzzinātu: pastāv līdzeklis, lai izlabotu pasauli.

Un lai arī ikviens to spēj realizēt tikai savu spēku robežās, šeit nepieciešamas pašas zināšanas par to, ka kabalas zinātne mums nes labošanos. Šīs zināšanas ir pamatnosacījums. Pat Faraons uzzināja, kas ir labošanās un tāpēc piekrita atbrīvot Israēla dēlus. Citiem vārdiem, mūsu egoisms neļaus mums pacelties virs sevis, ja nesaņemsim skaidru un pareizu priekšstatu par labošanās metodiku.

Bāls Sulams klāsta par to rakstā „Mašiaha taures rags”: „Kabalas atklāšana priekšlaikus sniedz mums rokās galvojuma rakstu par atpestīšanos, tā rezultātā visas pasaules tautas atzīs Israēla mācību. Par piemēru tam kalpo iziešana no Ēģiptes, kad iepriekš tika garantēts, ka arī Faraons atzīs Radītāja un Viņa baušļu patiesumu, atļaujot Israēla dēliem iziet no Ēģiptes”.

Tas attiecas arī uz mūsu personīgo Faraonu – egoismu un visu pasauli kopumā, kurai mēs esam spiesti nodot šīs zinības. Pasaule jau jūt, ka tai ir nepieciešama kāda metodika, taču no mums ir atkarīgs, cik ātri pasaule par to uzzinās.

No nodarbības pēc priekšvārda grāmatai „Panim Meirot”, 20.09.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: