Par Radītāju – vienkāršiem vārdiem

Par Radītāju dēvē visu radījumu attieksmi pret mani. Kur es Viņu atklāju? Savā attieksmē pret tiem!

Kad es Viņu atklāšu? Tad, kad izturēšos pret visiem ar mīlestību un atdevi.

Ko es tad noskaidrošu par viņiem? To, ka viņi ir manas nedalāmās daļas, kuras man nepieciešamas un noderīgas, un ka pasaulē nav neviena, kas nodarītu man ļaunumu un būtu mans ienaidnieks.

Proti, es atklāju, ka visi radījumi attiecas pret mani ar atdevi atdeves dēļ, kas tiek dēvēts „Nedari citam to, ko nevēlies, lai nodarītu tev”, vai ar saņemšanu atdeves dēļ, tas ir, ar mīlestību pret tuvāko kā sevi pašu. Būtībā tā ir Radītāja attieksmes izpausme pret mani. Tikai Viņš it kā apkopo visas šīs attieksmes, būdams to augstākā pakāpe.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 08.08.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: