Grāmatas, nesošas sevī gaismu

Jautājums: Kā jūs raugāties uz papildinājumiem attiecībā uz TES un citiem oriģinālajiem kabalas avotiem, kas parādās pēdējā laikā? Vai pamatojoties uz tiem var studēt kabalu, aplūkot tos kā pamat vai papildmateriālu?

Atbilde: Kabala nav vienkārši zinātne, kuru var apgūt ar prāta piepūli, pasaulīgajām spējām. Grāmatas, kuras sarakstījuši kabalisti, neklāsta par pasaulīgo pasauli, bet par to, kas tiek uztverts un sajusts atdeves īpašībā, kuru cilvēkā rada augstākā gaisma, O”M. Atkarībā no tā, kā cilvēkā izveidojas atdeves īpašība, viņš sāk pareizi uztvert kabalas grāmatu tekstus iegūtajā atdeves īpašībā, kli/ tilpnē.

Savas izzināšanas pakāpē viņš jutekliski uztver un saprot katra vārda un nozīmes jēgu. Līdzīgi tam, kā skolnieks ar katru mācību gadu skolā arvien vairāk un dziļāk izprot apgūstamo vielu. Virzoties augšup mērojot 125 pakāpes, kas ļauj iegūt atdeves īpašību,  kabalists izzina visas saiknes starp dvēselēm, kuras vienkopus arī tiek dēvētas par augstāko pasauli – līdz pat pilnīgai saiknei – Bezgalības pasaulei, neierobežotai vienotībai. Saskaņā ar vienotības pakāpi un tieši tajā tiek sajusts Radītājs.

Desmit Sfirotu Mācība, kā arī citas Bāla Sulama grāmatas, Zoar Grāmata, ARI grāmatas – uzrakstītas visu 125 pakāpju līmenī un tāpēc ko pielikt tajās var tikai tas, kurš sasniedzis kāpņu virsotni. Pielikums šīm grāmatām, balstoties uz pasaulīgo saprātu, ir kā „pērtiķa līdzība cilvēkam”. Es personīgi, ne uz ko vairāk kā mutiskiem skaidrojumiem –  neuzdrošinos…

Jāsaprot sava vieta un jātiecas nekaitēt. Jebkurā gadījumā, kamēr cilvēks nav ienācis augstākās pasaules izjūtā, visi kabalas avoti viņam ir tikai „sgula” – līdzeklis, kas ļauj sevī atklāt atdeves īpašību, kurā viņš sajutīs augstāko pasauli, bet pēc tam sāks saprast avotus.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: