Dvēseles gaisma, kas izraujas caur egoisma barjeru

No Bāla Sulama raksta „600 tūkstoši dvēseļu”: Sacīts, ka pastāv 600 tūkstoši dvēseļu un katra dvēsele dalījās vairums dzirkstelēs. Taču kā lai to saprot – garīgais nedalās daļās un sākotnēji nebija radīts nekas cits, izņemot vienoto dvēseli – Ādams Rišons.

Un patiešām pasaulē nav nekā cita, izņemot vienu vienīgo dvēseli, kā sacīts Berešit: „Un iedvesa viņā dzīvības elpu”. Tā pati dvēsele atrodas katrā no Izraēlas dēliem – pilnībā ikvienā, gluži kā Ādamā Rišonā. Jo garīgais nedalās un nesašķeļas daļās, kā tas raksturīgs materiālajam. Turpretī 600 tūkstoši daļās un vairums garīgajās dzirkstelēs, dvēsele dalās ar cilvēka egoismu.

Sākumā mēs jūtamies tā,  it kā atrastos ārpus kopīgās dvēseles, jo mūsu ego mūs norobežo no tās. Taču rezultātā katrs pilnīgi izzina to vienīgo kopīgo dvēseli, garīgo tilpni, izlaboto vēlmi baudīt, kas pieder radījumam, kurš atrodas Bezgalības pasaulē saplūsmē ar Radītāju.

Radītājs radījis tikai vienīgo Ādama Rišona dvēseli. Taču dēļ sašķelšanās spēka, kas mūs pārņēma, katrs no mums sajūt vienīgi sevi. Taču ikvienam ir iespēja, pateicoties darbībām, kas dēvētas „Tora un baušļi”, pievilkt sev kopīgās dvēseles gaismu, ja viņš vēlas tai pietuvināties.

Dvēsele – visu dvēseļu kopums, kas savienots vienā veselumā. Jo vairāk cilvēks pie tās tiecas ar grupas, biedru, studiju palīdzību, jo vairāk no turienes attiecībā uz sevi izraisa starojumu, kas viņam palīdz novērst barjeru, kas viņu atdala no šīs dvēseles un sākt to atklāt.

Proti, katrs atklāj, ka atrodas šīs dvēseles iekšienē! Tikai visas daļas, kurās, kā mums šķiet, esam patreiz sadalīti kā dažādi cilvēki – atšķiras viena no otras un nāk no dažādām saknēm. Vieni attiecas uz 600 tūkstošiem dvēseļu, bet citi uz dzirkstelēm. Taču ar to tiek noteiktas atšķirības tikai ceļā: viens iet pa priekšu, cits aizmugurē, bet otrs labošanās procesa vidū un attiecas uz pakāpēm HABAT-HAGAT-NEHIM, „tēviem”, „dēliem” vai visu pasauli. Tomēr gala rezultātā visi atklāj vienu kopīgo dvēseli visā tās pilnībā, bez jekādas mūsu savstarpējās atšķirības.

No nodarbības pēc raksta „600 tūkstoši dvēseļu”, 26.08.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed