Neatstājiet Zoar ne mirkli!

Jautājums: Kā savā dzīvē neatstāt Zoar ne mirkli?

Atbilde: Neatstāt Zoar – nozīmē neatstāt to ideju, ka cilvēks var pacelties virs sava dzīvnieciskā eksistences līmeņa, pacelties pāri visam, ko viņš sajūt savās šodienas vēlmēs: kur viņš dzīvo, kā viņš dzīvo, jo tas viss norisinās mūsu vēlmju iekšienē. Viņš vēlas virs tām pacelties un redzēt, kas patiesībā ir realitāte.

Sākumā šī pieeja ir tīri egoistiska: es vēlos zināt, es vēlos valdīt, es vēlos saprast, es vēlos visu perspektīvu, sākot no šejienes un tālāk – kas notiek, kur es atrodos.

Pēc tam pakāpeniski cilvēks sāk saprast, ka tas viss ir iespējams, taču pie nosacījuma, ja tu veic iekšējas pārmaiņas. Tas ir nosacījums, kas stāv pa vidu, – ļoti mums nīstams. Tu vari pacelties augstāk par dabu – lūdzu! Tikai tādā gadījumā tev pašam jāatrodas augstāk par savu dabu.

Šeit mēs jau sākam sajust visu garīgā darba smagumu. Pat ja mēs sākam dzirdēt, ka pastāv gaisma, kas atgriež pie avota, Radītājs, un Viņš tikai gaida, lai tu palūgtu – un Viņš izdarīs tevī šīs pārmaiņas… Pārmaiņas?!… – To es nevaru Viņam lūgt!

Vērsties pie kāda, kuru dēvē par „Radītāju”, taču ar dažādiem pasaulīgiem lūgumiem – ar to nav problēmu, visas cilvēce tikai meklē, kuru palūgt. Katrs atrod sev kādu nišu.

Turpretī vērsties ar lūgumu par to, lai Viņš mūs izlabotu, nevis vienkārši darītu mums labu… Pat otrādi: man jāsaprot, ka Viņš man dara labu, bet es sajūtu ļaunu, taču es nevēlos just ļaunu, bet vēlos sajust labestību – tikai lai Tevi attaisnotu, jo tieši tas man nodara sāpes. Atstāj man sliktu sajūtu, lai es varētu Tevi attaisnot! Par to ir grūti lūgt…

Kāpēc tādā gadījumā man ir jājūt ļaunums? – Lai zinātu, ka es nenolādu Radītāju. Tāpēc man jāsajūt divi pretstati vienlaicīgi, lai „visus pārkāpumus nosegtu mīlestība”. Tad esmu pārliecināts, ka manu vēlmi baudīt apsargā. Ja es justu Radītāja iedarbību tiešā veidā, tad šajā vēlmē es sajustu tumsu, bezdibeni, kurā izplešas šīs pasaules punkts. Citiem vārdiem, kreisā līnija aug līdzās labajai līnijai – divas paralēlas līnijas no mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 14.08.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: