Pasaules sargātāji

Jautājums: Vai kādreiz ir gadījies, ka cilvēki būtu ieklausījušies kabalistos un izpildītu viņu padomus?

Atbilde: Senos laikos runa gāja ne vienkārši par vienu vai otru kabalistu, bet par veselu attīstības periodu – Ābrama, Īzaka laikmetu, kā arī Jēkaba, Jozefa, Mozus, Jēzus (aramiešu valodā – Ješua) laikmetu… Cilvēka gars darbojās un bija noteicošais noteiktā laika periodā. Piemēram, Mozus izveidoja tautu, ieviesa tajā labošanās metodiku, tās plaši atvērtajā vēlmju dziļumā un gala rezultātā atveda tautu pie Israēla zemes, tas ir, Radītāja atklāsmes.

Visa attīstība īstenojas ar kabalistu starpniecību, kaut gan trimdas periodā mēs to pat neredzam. Tieši caur kabalistiem pasaule saņem „papilduzturu”, kas ļauj tai pastāvēt. Pretējā gadījumā šei nebūtu ne drusciņas gaismas – un tas nozīmē, ka nebūtu arī matērijas. Pasaulē vienmēr ir kabalisti, kuri pēc savām tilpnēm/ vēlmēm attiecas uz cilvēcisko kopienu, kā arī garīgo pakāpi.

Sacīts, ka „lauvas aste”, tas ir, Acilut pasaules deviņas apakšējās sfirot ar hohma gaismu, nolaižas BEA pasaulēs un kļūst par „lapsu” (šualim) galvu – citiem vārdiem, par lūdzošajiem (šoalim). Tur atrodas sašķeltās tilpnes, un tāpēc rodas jautājums: kā šīs tilpnes izlabot?

Mums ir nepieciešama šī saikne un pastāvīga pārejas iespēja starp pakāpēm. Mūsu pasaulē to nodrošina kabalisti: no vienas puses, viņi ietērpti tajos pašos ietērpos kā pārējie, pateicoties tam, var viņus apmācīt, taču no otras puses, kabalisti saistīti ar daudzkārt augstāku pakāpi. Citu veidu nav, jo mēs atrodamies kopējā sistēmā, kas dzīvo pēc precīziem likumiem.

Atgriežoties pie jautājuma: pēc ilgstošas trimdas ebreju tauta kabalistu padomos ieklausījās Bāla Šem Tova un viņa mācekļu laikos. Viņi virzīja cilvēkus uz priekšu un radīja veselas paaudzes, kas dzīvo garīgajā izzināšanā un kuras savieno šīs pasaules „zemi” ar Bezgalības augstumu. Tas bija izcilu kabalistu periods, kuri darbojās abās pasaulēs.

Kas attiecas uz garīgās saiknes pārrāvumu, kas notika pēdējos simts gados, acīmredzot, tam tā vajadzēja notikt. Stāvoklis veidojas patiešām kritisks. Taču, kā sacīts, „Israēls nav kļuvis par atraitni”. Arī šodien ir kabalisti, kuri nodod mums pagaismu no augstākās pasaules.

Mūsu pasaule – gluži kā mazs melns plankumiņš garīgo pasauļu centrā. Tajā nepieciešams ienest gaismu, pretējā gadījumā tā nespēs pastāvēt. Caur visām pasaulēm gaisma tiešā veidā nonāk šeit, pie sabojātajām vēlmēm, un kabalisti nodrošina šo staru.

Tu viņus dēvē par cilvēkiem, taču lieta nav „dzīvnieciskajā apvalkā”, bet gan noteiktā vēlmē, stāvoklī. Viņi ar nolūku veic nepieciešamās darbības, lai nolaistos vēl zemāk līdz mums. Piemēram, Bāls Sulams lūdza nolaist viņu zemāk, lai būtu iespēja rakstīt un palīdzēt cilvēkiem, kuri dzīvo apakšā…

No nodarbības pēc laikraksta „Auma” („Tauta”), 12.08.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: