Monthly Archives: augusts 2012

Kas palīdzēs mums šķērsot Rubikonu?

Jautājums: Ķīniešu gudrība klāsta par diviem spēkiem – Iņ un Jaņ, – kas pārstāv negatīvu un pozitīvu, vai sievišķo un vīrišķo sākotni. Vai tas kādā veidā ir saistīts ar kabalistiskajiem jēdzieniem? No kurienes nākuši šie priekšstati?

Atbilde: Tas atklāts visiem: mūsu pasaule sastāv no diviem pretējiem spēkiem, kuri izpaužas visās sfērās un visos līmeņos. To līdzsvaru nosaka matērijas stāvoklis, bet līmeni – tās būtība, kas izpaužas nedzīvajā, augu, dzīvnieku vai cilvēciskajā dabā. Viss atkarīgs no pretējo spēku samēra sistēmā un to savstarpējā saiknē. Nedzīvajā matērijā to balanss ir nemainīgs, augu matērijā tas iegūst dinamiku un sāk mainīties, bet dzīvnieciskajā un cilvēciskajā līmenī šī dinamika palielinās.

Tas, ko pirms tūkstošiem gadu atklāja ķīniešu gudrie – patiesība. Vēstures garumā to atklāja arī citās pasaules daļās. Taču tas neattiecas uz garīgo – runa iet par mūsu pasaules parādībām, kuras pakļaujas izpētei ar tradiocionālās zinātnes palīdzību, kura bāzējas uz nolūku saņemšanas dēļ. (vairāk…)

Runāsim tikai par labām lietām!

Jautājums: Kam jāparūpējas par to, lai sievai būtu pozitīvs imidžs par to organizāciju, kurā vīrs pavada lielāko sava laika daļu, saņemot iztegrālo izglītību un audzināšanu, ja viņš atnāk un stāsta pamatā negatīvas lietas?

Atbilde: Kāpēc negatīvas?! Jūs ņemat piemēru no vienas sistēmas un pārceļat to uz pilnīgi citu. Es to absolūti neredzu.

Ja atnāku mājās pēc apsriešanas pie apaļiem galdiem, kur vairākums cilvēku sajuta, kas ir integrālā savstarpējā saikne un kādu pozitīvu iedarbību tā nesa visiem, tad atnāku ar pozitīvām emocijām, ar pozitīviem jaunumiem. Pie tam tur bija pazīstami, ietekmīgi cilvēki, un mēs kopā pieņēmām lēmumus par integrālās izglītības, audzināšanas ieviešanu citās vietās. Kāpēc tad es nākšu sūdzēties? Nav taču par ko!

Protams, es saprotu tos cilvēkus, kuri pretojas! Es saprotu, ka cilvēks nevar uzreiz uztvert šo metodiku – nepieciešams vēl priekšdarbs. (vairāk…)

Bez tiesībām kļūdīties

Pastāv tikai viena radīta vēlme – saņemt labpatiku un baudu, bez tā nav nekā cita, ko varētu attiecināt uz radījumu. Viss pārējais – tie ir labojumi attiecībā pret radījumu, ārējā forma, kuru var pieņemt tā pati vēlme, pateicoties tam, ka uz to iedarbojas gaisma.

Pastāv augstākais – atdeve, zemākais – saņemšana un šis zemākais var saņemt tādu ietekmi no augstākā, kas mainīs zemākā ārējo formu. Gluži kā vilks, kas pārģērbjas par aitu. Taču viņš paliek vilks! Tieši to būtībā mēs darām ar savu ego, ar to ļaunumu, kas atrodas mūsos, cenšoties piedot tam formu, kas līdzinās Radītājam.

Svarīgi ir saprast, ka viss norisinās vēlmes baudīt iekšienē, jo tas uzskatāmi nostāda mūs tā vienīgā fakta priekšā, ka viss atkarīgs tikai no mums, viss tiek uztverts iekšēji. Nav nekā, kas atrastos ārpus mums, visa realitāte jau eksistē mūsos, mūsu vēlmē. (vairāk…)

Mīlestībā nav aprēķina

Katrā tautā slēpjas iekšējais spēks, kas to apvieno. Taču Israēla dēli, kā skaidro Bāls Sulams, nelīdzinās parējām tautām, kurām piemīt šī dabiskā savstarpējā saikne. Ja starp viņiem nav mīlestības, viņi viegli izklīst. Tikai citu tautu naids notur viņus kopā un pasargā no pilnīgas asimilācijas.

Bāls Sulams sniedz piemēru par riekstu maisu: viņi tik ļoti nevēlas apvienoties, ka pat atskan, atsitoties viens pret otru. Taču „maiss”, tas ir, antisemītisms, mums neļauj izbirt.

Tomēr tā nav ne mīlestība un ne vienotība. Cik tad ilgi viņi tā izvilks?

Tāpēc tagad pienācis laiks, lai viņi savstarpēji apvienotos, taču ne „maisa” dēļ, kurš viņiem pieguļ, bet uz mīlestības un savstarpējās saiknes pamata. Tad ārējais spiediens nebūs nepieciešam,s un tas pārtrauksies: negaidīti brālēni arābi nomainīs attieksmi un patiešām kļūs viņiem kā brāļi, jo lieta nav kādā citā – tādā veidā uz ebreju tautu iedarbosies augstākā gaisma. (vairāk…)

Baušļi – vienotības pakāpes

Jautājums: Ko nozīmē grāmatās norādītā prasība pieradināt sevi pildīt Toru un baušļus, kuri gala rezultātā palīdzēs mums iemantot otru dabu – mīlestību pret tuvāko?

Atbilde: Par baušļiem tiek dēvētas labošanās darbības, kuras es vēlos atveidot. Sākumā man jāatklāj sevī, ko man nepieciešams izlabot, kā sacīts: „Nav iespējams izpildīt bausli, ja iepriekš to neesi pārkāpis”. Proti, vispirms mēs atklājam sevī trūkumu, ļauno sākotni un tad redzam, kas mums ir jāizlabo.

Vēlmes baudīt izlabošana uz atdevi tiek dēvēta par baušļa izpildīšanu, jo tā ir novēlējis Radītājs. Realizēt to iespējams tikai uz gaismas, spēka, kas dēvēts par Toru, rēķina.

Tas ir, man doti visi nosacījumi, lai atklātu savu egoistisko sākotni, strādājot attiecībā pret biedriem un noskaidrojot savu attieksmi pret viņiem. Un kad es atklāju savu ego, tad saprotu, ka tam nepieciešams laboties, jo tas ir īsts ļaunums, par cik atdala mani no augstākā spēka, no Radītāja. (vairāk…)

„Vēloties tikai žēlastību”

Jautājums: Vai mēs saņemam kādu baudu pakāpē atdeve atdeves dēļ, „hefec hesed”, jo mēs taču neizmantojam tajā savu vēlmi?

Atbilde: Tīrā Bina, „hefec hesed” nenozīmē mūķenes dzīvi klosterī. Šeit svarīgi kā dēļ es atrodos šajā „hefec hesed” stāvoklī, tas ir, „vēlos žēlastību”, tikai atdevi. Cilvēks saņem baudu no tā, ka viņa piepildījums nāk no Radītāja.

Mums šķiet, ka „Hefec hesed” stāvoklī kas pietrūkst, jo ja tu nesaņem, tad ko tu vari dot – neko? Taču tu dod saplūsmes sajūtu, tu saki, ka vēlies piestiprināties Radītājam visā, kas tikai iespējams.

Tas nav vientuļnieks, kurš dzīvo mežā, kuru nekas neuztrauc, jo vēlmes nav attīstītas un viņam pietiek ar vienkāršu eksistenci kā dzīvniekam. Ir arī klaidoņi, kuri dzīvo uz ielas un nevēlas citu dzīvi. Ja tādam trūkumcietējam piedāvāt izveidot no viņa lielu un veiksmīgu biznesmeni, viņš atteiksies. Viņš jautās: „Kam man tas vajadzīgs?” Tu sacīsi: „Tu nopelnīsi daudz naudas un pēc tam varēsi atpūsties un neko nedarīt!” Un viņš atbildēs: „Es arī tagad atpūšos”. (vairāk…)

Integrāls no mūsu pasaules līdz bezgalībai

„Desmit Sfirotu Mācība”, 2. daļa „Iekšējais vērojums”, 96. p.: Augstākajās pasaulēs darbojas brīnumains likums, saskaņā ar kuru jebkurā sfirā, lai kādu mēs izvēlotos, mēs atrodam 10 atsevišķas sfirot. Turklāt jebkurā no šīm 10 atsevišķajām sfirot mēs tāpat atrodam 10 sfirot – un tā līdz bezgalībai.

Mūsu prāts nespēj aptvert visus šos garīgos principus – sfirot iekļaušanās viena otrā līdz bezgalībai, jo ikvienā no 10 sfirot atrodas vēl 10, bet katrā no šīm 10 – vēl 10 utt.

Kā saprast, kas ir bezgalība? Kur tā beidzas un kur sākas? Mums tas nav saprotams, jo mūsu prāts veidots nevis uz kvalitatīviem vērtējumiem, bet uz skaitliskiem. Un mums šķiet, ka šeit arī iet runa par kvantitāti: 10, 10 un vēl 10 reiz, gluži kā ciparu, diskrētā sistēmā. Taču tas nav pareizs iespaids. Visas izmaiņas un dalījumi norisinās uz kvalitatātes pamata, pēc kvalitatīvi atšķirīgiem apļiem. (vairāk…)

Kabalistu kritumi

Tad, kad kabalists atrodas garīgajā kritumā, no viņa apziņas izgaist visas viņa iepriekšējās izzināšanas. Jo augstākas viņa augšupejas, jo, tostarp, dziļāki viņa kritumi. Piemērs:

Bāls Šem Tovs (BEŠT) reiz sacīja savam palīgam, ka vēlas nekavējoties doties uz svēto zemi. Viņi devās ar pirmo promejošo kuģi.

Ceļā jūrā sacēlās vētra un aiznesa kuģi nezināmā virzienā. Trešajā dienā vētru nomainīja bezvējš.

Viņi apstādināja kuģi pie vienas salas, un visi devās aplūkot šo salu, par cik jūrniekiem tā nebija pazīstama. Bāls Šem Tovs ar palīgu tālu aizklīda, nomaldījās un nevarēja atrast ceļu atpakaļ uz kuģi. (vairāk…)

Atdeve divos piegājienos

Bāls Sulams „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 32. p.: Tad, kad cilvēks pilnībā atrodas dodošajā vēlmē, nesaņemot sev neko, viņš līdzinās pēc īpašībām savām augstākajām gaismām NaRaNHaJ, kuras nonāk lejup no to avota Bezgalības pasaulē, no sākotnējā stāvokļa, mērojot ceļu caur šķīstajām ABEA pasaulēm un tajā pašā mirklī ietērpjas cilvēkā atbilstoši viņa pakāpei.

Mums ir milzīga saņemošā vēlme, kura aug mērojot labošanās pakāpes. Šis process sākas no tā momenta, kad mēs tiecamies uz apvienošanos.

Vēlme atklājas posmveidīgi. Sākumā mēs to labojam uz atdevi atdeves dēļ, kabalā tas tiek dēvēts hefec hesed (H”H), Binas pakāpe, žēlsirdība (hasadim). Pēc tam mēs labojam vēlmi uz saņemšanu atdeves dēļ, tā jau ir Hohma pakāpe. (vairāk…)

Mākoņi virs horizonta

Mūsdienās atklājas īstenības momenti: visa pasaule līdzinās bērnudārzam bez audzinātājas. Tā nezina, kurp doties un apjukumā raugās uz to, kā izzūd ierastie orientieri.

Tas ir lielisks stāvoklis. Mēs jau sen par to runājām, kaut gan uzskatījām, ka tas iestāsies ātrāk. Tagad nepieciešams novērst nemierus un nekārtības, kas var kļūt par haosa sekām.

Mums draud ļoti sāpīga krīze un pasaules karš. Mēs noslīdam līdz tam saskaņā ar universa likumiem. Šodien tie, kuri „valda” pār pasauli, zaudējuši bijušo spēku un tāpēc aizdomājas: „Vai nepāriet pie kara karadarbībām, lai visu sāktu no baltas lapas”. (vairāk…)