Ģimene kā pasaules centrs

Nav liela starpība starp cilvēka sagatavotību pareizu laulāto attiecību izveidošanā un vispār labu attiecību nodibināšanā ar visiem pārējiem. Nepieciešams tikai ņemt vērā, ka pareiza attiecību sistēma ģimenē, tā ir brīnumaina iespēja pacelt sevi uz jaunu, izlabotas pasaules līmeni.

Mums visiem nāksies to izdarīt, lai gūtu panākumus visā pārējā: biznesā, finansēs, zinātnē un varā, izpelnītos cieņu, prastu ielūkoties pasaulē un uzlabot tajā sakarus, gūtu panākumus mazajos darījumos un starptautiskajā tirdzniecībā.

Ģimene – mazākā, cilvēkam tuvākā laboratorija, kas pastāvīgi darbojas un kurā viņš var strādāt, katrreiz sevi mainot un novērojot, kāda pasaule viņam pie tam atklājas. Mēģinot mainīt savas attiecības ar laulāto draudzeni, viņš acumirklī maina nosacījumus, gluži kā fizikas vai ķīmijas mēģinājumā, un saskaņā ar to redz rezultātus. Pēc tam viņš no jauna maina nosacījumus un saņem jaunu rezultātu.

Tas ir zinātniskais eksperiments, kura  parametri ir mūsu savstarpējās attiecības vienam ar otru.

Šādā formā sākotnēji izveidota visa pasaule, ja runa iet par evolūciju, izaugsmi, galīgo formu, kura mums jāsasniedz, vēlamies to vai nē. Dabai ir programma un galamērķis. Acīmredzot tieši tāpēc pastāv šāds dalījums, kas paredz mazu ģimeni, proti, laulāto pāri un plašākā nozīmē tas ietver tēvu un māti, vectēvu un vecmāmiņu no abām pusēm un visus pārējos radiniekus. Pēc tam nāk vēl plašāks visu mūsu paziņu loks, pēc tam – rajons, kurā mēs dzīvojam, pilsēta, valsts, tauta un kontinents.

Visa pasaule dalās šādos koncentriskos apļos, gluži kā izplūstošie viļņi. Tie visi nāk un izplatās no centra, šis centrs ir laulāto pāris. Tāpēc, ja mēs pareizi izveidosim attiecības starp laulātajiem, tad spēsim uzlabot visus pārējos attiecību veidus. Tas mums ļoti palīdzēs dzīvē.

Ja es zināšu, kā sevi mainīt un izveidot visas iespējamās jaunās attiecību formas ar savu sievu, bet viņa attiecīgi reaģēs, būdama mana tuvākā apkārtne, tad es iemācīšos strādāt ar visu pārējo apkārtni: darbā un visās citās vietās, lai izpelnītos labu atbildes attieksmi.

Tas cilvēkam garantē panākumus visās aprindās, kurās viņš atrodas.  Būtībā tas ir pats galvenais dzīvē, no tā ir atkarīgs, vai cilvēkam ir nauda, cieņa, vara, kopējie panākumi dzīvē, veselība. Tas nosaka visu, no šaurākām līdz visplašākajām sociālām attiecībām sabiedrībā, tāpat arī starptautiskajās attiecībās, starp valstīm.

Ja kļūsim jaunie cilvēki, kuri zina, kā pareizi sevi  vadīt un attiecīgi tam izraisīt pret sevi labu attieksmi no pārējo puses, tad neizskatīsimies kā nesaprātīgi bērni, kā šodien, kuri kaujas rotaļu laukumā. Tieši tā mūsdienās izskatās valstis un veseli kontinenti. Turpretī tad mums atklāsies pilnīgi citāda aina.

Tādējādi viss, būtībā, ir atkarīgs no tā, kā cilvēks spēs sevi mainīt. Un visērtākās un labvēlīgākās izmaiņas iespējamas, ja mēs parūpēsimies par ģimeni. Ja laulātais pāris, piedaloties integrālās izglītības kursā, sāks strādāt ar savām attiecībām un veikt vingrinājumus, tad tādā veidā viņi atrisinās jebkuras problēmas.

Saprotams, ka nespēsim atbrīvoties pilnīgi no visām problēmām pasaulē pie tā pāru skaita, ar kuru iespējams strādāt. Puse pasaules – šķirti vai vientuļi cilvēki. Taču ģimenes pāri ir pietiekamā daudzumā un izraisa lielu ietekmi uz visiem pārējiem.

No 31. sarunas par jauno dzīvi, 18.07.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: