Ko tu dari ķēniņa pilī?

Lai novestu cilvēku pie patiesās realitātes izzināšanas, kura atrodas ārpus viņa pasaules uztveres materiālā, parastas sapratnes un sajūtu diapazona, Radītājs ved viņu pa attīstības pakāpēm. Tāpēc mums ir iespēja, dzīvojot šajā pasaulē, sagatavot sevi patiesās realitātes uztverei.

Ja mēs sevi tā gatavojam, tad saskaņā ar radījuma programmu, kas darbojas attiecībā uz mums, kura mūs pietuvina šai patiesajai realitātei, mēs gala rezultātā sasniedzam tās atklāsmi, tas ir, Radītāja atklāsmi radījumiem.

Turpretī, ja mēs sevi nesagatavojam pareizi un neizmantojam savu dzīvi, lai izlabotu savu uztveri, bet cenšamies to baudīt savā egoismā, tad Radītājam mums pietuvinoties, mēs sajūtam ciešanas, vispārējo globālo krīzi, visas iespējamās problēmas visās šīs pasaules jomās, kurā mēs darbojamies ar savu egoismu.

Visur, kur mēs izmantojam savu egoismu, kurš nav gatavs laboties un mainīties, mēs sajūtam krīzi: izglītībā, uztverē, kultūrā, ekonomikā, finansēs, ekoloģijā, ģimenes sabrukumā, terorā, narkotikās. Ja pārbaudīt sāpju punktus šķietamajā mums šīs pasaules ainā un noskaidrot, no kurienes nāk sašķeltības un ciešanu sajūta, rūgta garša no cienasta pie ķēniņa galda, kas mums atklājas, tad mēs redzēsim, ka viss rūgtums nāk no mūsu egoisma piemaisījuma.

Visur, kur tiek „piemaisīts” mūsu egoisms, kuram bija jāsasniedz labošanās, taču nebija tam gatavs – tieši tur mēs saduramies ar krīzi un visām problēmām, kuras pašlaik atklājas pasaulē. No tā izriet secinājums, ka mums nepieciešams sagatavot sevi ar visu mūsu rīcībā esošo iespēju palīdzību.

Ja mēs nopietni strādāsim grupā, mācībās un izplatīšanā – ar visiem līdzekļiem, kurus mums devis Radītājs, tad sajutīsim nevis rūgtumu, bet patīkamu, saldu garšu no Radītāja pietuvināšanās un atklāsmes. Un viss ir atkarīgs tikai no mūsu sagatavotības, no darbiem, kuri it kā atkarīgi no mūsu brīvās izvēles.

Tevi atveda uz studijām, uz grupu, deva visus skaidrojumus, kas jādara – tagad izlem! Tev it kā dota brīvība, ko darīt Ķēniņa pilī. Taču, ja tu aizmirsti, ka esi tur nokļuvis, lai sevi gatavotu svinīgajai maltītei, tad, kad tā atnāks, tu sajutīsi tajā nepatīkamu garšu, jo nebūsi tai gatavs.

Tādējādi viss ir tavās rokās un atkarīgs no sagatavotības.

No nodarbības pēc Bāla Sulama vēstules, 13.07.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: