Kabalistu kritumi

Tad, kad kabalists atrodas garīgajā kritumā, no viņa apziņas izgaist visas viņa iepriekšējās izzināšanas. Jo augstākas viņa augšupejas, jo, tostarp, dziļāki viņa kritumi. Piemērs:

Bāls Šem Tovs (BEŠT) reiz sacīja savam palīgam, ka vēlas nekavējoties doties uz svēto zemi. Viņi devās ar pirmo promejošo kuģi.

Ceļā jūrā sacēlās vētra un aiznesa kuģi nezināmā virzienā. Trešajā dienā vētru nomainīja bezvējš.

Viņi apstādināja kuģi pie vienas salas, un visi devās aplūkot šo salu, par cik jūrniekiem tā nebija pazīstama. Bāls Šem Tovs ar palīgu tālu aizklīda, nomaldījās un nevarēja atrast ceļu atpakaļ uz kuģi.

Viņiem uzbruka laupītāji, sasēja un sāka asināt nažus.

Palīgs vaicāja Bālam Šem Tovam: „Dariet kaut ko nekavējoties!” Taču BEŠT viņam atbildēja: „Diemžēl es tagad neko nezinu. Man paņēma visu manu spēku. Varbūt tu ko atceries no tā, ko tev mācīju? Atgādini man”.

Palīgs atbildēja: „Es arī neko nezinu, es atceros tikai parastu alfabētu”. Tad BEŠT iesaucās: „Ko tad tu klusē!? Nolasi man alfabētu!”

Un palīgs sāka nosaukt viņam visus burtus: A, B…, bet BEŠT atkārtoja balsī ar lielu iedvesmu, līdz atgrieza sev visu iepriekšējo spēku un pārrāva virves.

Tad viņi izdzirdēja zvanu skaņas un ieraudzīja veco kapteini, kurš piepeši atnāca ar kreivjiem. Viņš piedraudēja laupītājiem, atbrīvoja gūstekņus, palīdzēja BEŠT un viņa palīgam nokļūt līdz kuģim un drīzumā nogādāja viņu Stambulā.

(Ievads „Edat cadikim” grāmatā, 1864. g., 11. lpp., saīsin.)

Avots krievu valod

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: