Integrālā sabiedrība – spēka avots

Jautājums: Kā komunikācija integrālajās aprindās ļaus cilvēkam elementāri rūpēties kaut vai par to, lai viņam būtu maizes kumoss?

Atbilde: Pieņemsim, cilvēki atrodas atsvešinātības stāvoklī, nevēlas runāt, viņiem ir skumīgs un tukšs skatiens. Apsēdiniet viņus līdzās viens otram aplī, lai viņi saskartos ar ceļiem kā bērni, lai uzliktu rokas viens otram uz pleciem vai ceļiem, sāktu sajust viens otru. Jūs redzēsiet, kā, sākot radīt kādu kopēju lauku, viņiem iekšēji piepeši parādās dzīvības pazīmes.

Viss tādēļ, ka viņi kļūst līdzīgi vispārējai integrālai sistēmai, inducē attiecībā uz sevi šīs sistēmas spēku, taču ne lineāro, bet integrālo, riņķveida un šis spēks sāk viņos pakāpeniski darboties, tas riņķo kā aplī, kā strāva solenoīdā.

Tādējādi cilvēki sāk atmosties, jo visi kopā šajā aplī pielīdzinājušies globālai sistēmai, kuru mums pašlaik pozicionē daba. Viņiem rodas spēki, vēlmes, saprāts, jaunas īpašības, kas balstītas uz kopību, uz integritāti.

Viņi sāk pakāpeniski sajust pasauli, redzēt to caur integrālo īpašību – to, kas noskaidrojies starp viņiem caur šo vispārējo spēku. Ikviens no viņiem pārstāj just savu „es”, bet jūt kopējo „mēs” – vienoto „es”, kur nav ne manis, ne viņa, bet starp visiem atrodas viens „es”, un no tā viņi lūkojas uz visu.

Tad viņiem rodas pilnīgi jauni apstākļi, īpašības, spēki, iespējas jaunajā līmenī – integrālajā līmenī un sākot ar to, viņi aug tālāk. Viņi atstumj visu pagātni, jo tas nozīmē atkārtotu kritumu tukšumā un skumjās.

Šodien cilvēks kļuvis par integrālās sabiedrības locekli, un caur to viņš var saņemt spēkus, idejas, mērķus, vērtības un tā vārdā darboties. Ja viņš nav ieslēgts integrālajā sabiedrībā, viņam nav no kurienes smelt spēkus, vēlmes, viņš nespēs strādāt, nespēs darboties.

Un tādā veidā visa mūsu pasaule. Pakāpeniski, protams, pie tā nonāks visas valstis. Pie tam tagad, kad radīsies miljoni bezdarbnieku, vidusslānis pakāpeniski sāks izzust un tādējādi nivelēsies. Ja mēs ar viņiem nestrādāsim, šos cilvēkus gaida briesmīga nākotne.

No sarunas par integrālo audzināšanu, 23.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: