Nespried par to, kas vēl nav nobriedis

Bāls Sulams „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 4. p.: Vienīgais līdzeklis – lūkoties darbības beigās, tas ir, radījuma mērķī. Procesa norises laikā nav iespējams neko saprast – tikai no procesa beigām.

Pagaidām mūsu jautājumi paliek tikai jautājumi. Darba sākumā mēs vēl nesaprotam radījuma mērķi, neredzam no kurienes tas nāk. Vispirms nepieciešams aptvert radījumu pilnā apjomā, bet galvenais – redzēt beigas. Tad arī mēs sapratīsim sākotnējo posmu.

Mēs nenosakām darbu, bet izpildām to un esam tā rezultāts. Tas nozīmē, ka tikai no beigām mēs izzinām sākumu.

Atšķirībā no mums, Radītājam nav nepieciešams process, kas ved no izejas punkta uz galapunktu. Sākums, ceļš un nobeiguma posms Viņam sastāda vienotu realitāti. Mums turpretī ir jāiziet savas attīstības posmi un tāpēc, tikai pabeidzot darbu, spēsim izprast izieto ceļu un notikušā sākotnējo cēloni.

Lūk, tāpēc Bāls Sulams raksta, ka mums ir jāapgūst viss process līdz beigām. Ceļā vēlamais auglis vienmēr šķiet nenogatavojies, nepilnvērtīgs, sabojāts – kā jebkura lieta, kas vēl nav sasniegusi savu galīgo stāvokli.

Patieso atbildi uz saviem jautājumiem mēs saņemsim tikai tad, kad būsim sasnieguši mērķi, labošanās beigas. Katrs mūsu jautājums – tukšums, tilpne, kurā mums jāsaņem piepildījums, kas principā arī ir atbilde. Tādējādi jautājumi par mūsu esamības jēgu un būtību piepildīsies ar atbildēm tikai pēc finālā mērķa sasniegšanas.

No nodarbības pēc „Priekšvārda Zoar Grāmatai”, 14.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: