Izzināšana, kas neatstāj šaubas

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Kabalas zinātne izmanto tikai tos nosaukumus un terminus, kuri ir reāli un atspoguļo esamību. Tāds ir nemainīgais visu kabalistu likums: „ Tas, kas nav izzināts, tam nedrīkst dot nosaukumu un definējumu”. Līdz brīdim, kad objekts izpaužas pilnībā, it kā turētu to rokās, kabalisti dēvē to nevis par izzināšanu, bet citādi: par sapratni, zināšanu utml.

Tādā veidā mēs izzinām parādību līdz pašiem dziļumiem, no radīšanas sākuma un līdz beigām, visās detaļās. Par cik mēs izzinām to savās uztveres tilpnēs, par tik arī paši bagātināmies, kļūstam atbilstoši sarežģīti. Visas pasaules atrodas mūsos, visa aina iezīmējas iekšienē. Es studēju nevis ārējās parādības, bet to, kas norisinās manī – un darbības gaitā arvien vairāk sevi saprotu, arvien labāk apzinos, ka manī nekā nav. Ja iepriekš es pasauli redzēju no ārienes, tad tikai sagrozītas uztveres dēļ, bet patiesībā tā bija projekcija, kas atspoguļojās manās smadzenēs.

Gala rezultātā garīgā izzināšana neatstāj nekādas šaubas, tāpat kā es nešaubos par elementārām, bāzes lietām – piemēram, par to, cik pirkstu ir manai rokai. Tādējādi dažādās vietās sacīts, ka kabalai nav nepieciešami pierādījumi. Kabala nevar sniegt pierādījumus cilvēkam, kurš neatrodas izzināšanā. Vārdi, kuriem notic, šeit nelīdzēs – viņam pašam jāpaceļas līdz izzināšanas līmenim, jāsajūt sevī ekrāni, gaismas un tilpnes. Tad viņš arī ieraudzīs realitāti – ieraudzīs uzskatāmi, ar iekšējo skatienu.

Tad arī mūsu pasaule piepeši atradīsies iekšienē. Atbilstoši tam, kā labojas vēlmes, cilvēks sajūt pasaules robežas un izpausmes sevī. Tad, kad strādājam grupā, pūloties satuvināt biedrus, lai sasniegtu vienotību, saliedētību un galvojumu, lai kļūtu kā viens cilvēks ar vienu sirdi, – ar to mēs gatavojam sevi tai pašai uztverei, kas pilnībā ir atkarīga no cilvēka. Tieši tāpēc garīgajā izzināšanā nav nekādu robežu. Viss, ko mēs redzam no ārienes, pāriet uz iekšieni, kļūstot par mūsu pašu daļu.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 08.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: