Virzīt vēlmi uz gaismu

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Kabalas zinātne dalīta divos paralēlos Radītāja izzināšanas ceļos, kuri viens otram vienlīdzīgi, un starp tiem nav nekādas starpības tāpat kā starp diviem ūdens pilieniem. Atšķirība tikai nosaka, ka pirmais ceļš ved no augšienes uz leju līdz šai pasaulei, bet otrais sākas šajā pasaulē un paceļas no lejas uz augšieni mērojot visus tos pakāpienus, kuri tika izveidoti sakņu lejup nākšanas un to atklāšanas no augšienes lejup gaitā.

Lejup nākšana notika saskaņā ar piecām stadijām – no nulles līdz ceturtajai un precīzi tie paši etapi atrodas ceļā no lejas uz augšieni. No kurienes rodas šie pakāpieni? No vēlmes, kuru gaisma izveda caur tām pašām attīstības stadijām.

Tādējādi struktūra ir nemainīga, un tikai tās „salikšana” mums tiek dēvēta par „nākšanu lejup”. Patiesībā nav ne augšas, ne apakšas – mēs tikai arvien vairāk paužam gaismas un tilpnes savstarpējo attiecību sarežģītību. Sākumā, kad tās bija kopā, mēs to nemanījām, taču pēc tam ainu sāka sarežģīt arvien jaunas detaļas, pievienojot stadijām jēdzienus – sfirot, pasaules, parcufim utt.

Tālāk rešimot, kas palika pēc nolaišanās, realizējas paceļoties augšup.

Kopumā ir vēlme, rešimo un gaisma, kas iedarbojas uz tiem abiem, formējot ekrānu, tas ir, atbilsmes mēru (∫) starp sevi un vēlmi.

Gaisma ir labestīga, un tā dēvēta par „atgriezošo pie Avota”. Turklāt vēlme dēļ rešimo vēlas pavisam ko pretēju. Ja mēs tomēr virzām savu vēlmi pretī gaismai, paliekot to zem tās iedarbības, tad gaisma pārvērš vēlmi par labestību.

Jautājums: Spriežot pēc zīmējuma, mēs sākam pacelšanos augšup no ceturtās stadijas – it kā tā būtu pirmā. Kā tas savienojas?

Atbilde: Pareizi, šeit slēpjas divi pretstati. Ja mēs augam savos ekrānos un vēlmes izmantošanā, tad paceļamies augšup mērojot avijut (vēlmes dziļuma) pakāpienus – no nulles līdz ceturtajam. Nolaidāmies lejup mēs mērojot vēlmes pakāpienus zem ekrāna, bet paceļamies augšup mērojot paša ekrāna pakāpienus.

Jebkurā gadījumā, virzoties uz šo pasauli, vēlmes pielietojums samazinās. Ceturtā stadija apakšā nosaka vēlmes „materiāla” pakāpi, taču ne mūsu darba pakāpi ar to.

Tādējādi mēs sākam pacēlumu no mazas vēlmes, jo sajūtam nevis pašu „materiālu”, bet ekrāna esību vai trūkumu virs tā. Mums pieejama šķīstības vai nešķīstības, nevis vienkārši vēlmes kā tādas uztvere.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 08.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: