Daudzveidīgais pārdzimšanu riņķojums vienā ķermenī

Jautājums: Ko dēvē par dzīves pārdzimšanu riņķojumu?

Atbilde: Es atrodos vēlmē baudīt, un man atklājas saķelts rešimo, tas ir, es sajūtu, ka sašķelta mana saikne ar apkārtni un mana saikne ar Radītāju. Tādējādi es pielieku pūles, lai savienotos ar apkārtni, lai kļūtu par tilpni, kas piemērota Radītājam, gaismai.

Pieņemsim, es biju strādājis, lūdzis, darbojoties augstāk par savu sašķelto egoistisko vēlmi un panācu to, ka gaisma uz mani iedarbojās, izlaboja manu saikni ar blakus esošajām sašķeltajām vēlmēm un mēs savienojāmies un sasniedzām lielāku līdzību gaismai.

Tagad manis izlabotā tilpne piepildījās ar gaismu Nefeš. Tādā veidā es realizēju vēlmi, kas man atklājās. Tas nozīmē, ka esmu nodzīvojis vienu dzīvi, izlabojos.

Tagad man atklājas nākamā pakāpe. Iepriekšējā vēlme mirst, tā man nav vairāk vajadzīga. Gaisma iznāk no iepriekšējā garīgā parcufa un atklājas nākamais, augstāks un attīstītāks rešimo. Proti, tas ir vēl vairāk sašķelts! Taču es ar savu iepriekšējās dzīves pieredzi jau zinu, kā to izlabot. Tāpēc es turpinu virzīties uz priekšu un laboties.

Man jāsavieno vēlmes, kuras vēl vairāk sašķeltas un pretrunā viena otrai. Neskatoties uz to, man jāpalūdz gaisma, lai tā mūs savienotu. Tā paiet dzīves pārdzimšanu riņķojums viens aiz otra, līdz sasniedzu pilnīgu izlabošanos. Sašķeltās rešimot pārstāj atmosties un atklāties, jo esmu izlabojis visu sašķeltību, tas ir, izgājis visu savu dzīvju pārdzimšanu riņķojumu.

Šis pārdzimšanu rinķojums nekādā veidā nav saistīts ar mūsu materiālo ķermeni, kas dzīvo līdzīgi dzīvniekam. Taču tas tikai līdzinās dzīvniekiem, jo, neskatoties uz to, mūsu dzīve nozīmē vēlmes baudīt virzīšanos uz priekšu.

Pretstatā nedzīvajai, augu un dzīvnieku dabai, mēs esam tādas unikālas būtnes, kurās vēlme baudīt pastāvīgi attīstās un gala rezultātā nonāk strupceļā, kādu sajūtam mūsdienās. Tad mēs piepeši redzam, ka tā nav dzīve un nesaprotam, kurp virzamies. Ciešanas liek uzdot jautājumu par savas dzīves jēgu, tās mērķi, sakni.

Tas ir, šajā vēlmē, kas atrodas nedzīvajā, augu un dzīvnieku attīstības līmeņos, jau ielikts kāda jauna centiena asns, kas liek sākt jautāt par to, kas atrodas augstāk stāvošajā pakāpē.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 08.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: