Taisns ceļš – mums un visai pasaulei

Jautājums: Kas lika Israēla dēliem saņemt Toru pie Sinaja kalna?

Atbilde: Nelaimes, problēmas un ciešanas. Kas vēl var kalpot tev kā stimuls, ja atrodies egoistiskajā vēlmē?

Taču ciešanas ir dažādas: tās atnāk pie tevis no apkārtējās pasaules vai arī tu pats tās iekšēji atmodini. Tā vai citādi, taču bez nelaimēm neiztikt un jautājums tikai tajā aspektā, vai tās tev tiek sūtītas no ārienes, vai arī tu tās izsauc no iekšienes ar mācību starpniecību, domās, sapratnē, apziņā? Sacīts: „Gudrais redz to, kam jāpiedzimst”. Ja tu rīkojies pats, tas ir pietiekami, lai attīstītos paātrinājuma ceļā, negaidot nelaimes, kuras pastums tevi uz priekšu. Tās arī liek mums paātrināt savu gaitu, taču starpība ir liela.

Ja esmu gudrs, tad eju taisni uz mērķi. Ja nē, tad palēninu gaitu un tad nelaimes man liek darboties. Es metos prom no tām, bet pēc tam vienalga virzos uz mērķi. Taču ar to es pagarinu maršrutu – īsa un viegla ceļa vietā, mēroju ilgu un smagu ceļu.

Tā vai citādi, gala rezultātā nonākšu pie tā paša. Lai uzreiz izvēlētos īso ceļu, man jāieklausās kabalistos, kuri apraksta labošanās metodiku. No tā arī atkarīgi mani panākumi: vai viņus dzirdu, vai nē.

Jautājums: Kā mums saklausīt viņus pašiem un nodot šo vēsti Israēla tautai?

Atbilde: Nepieciešama grupas, skolotāja un Radītāja dižuma apzināšanās, lai celtu godā mērķi tavās acīs.

Attiecībā uz Israēla tautu, šeit viss atkarīgs no mums. Mums ir izvēles brīvība – mēs varam „saasināt savu dzirdi” ar darba grupā un visu iespējamo pūliņu, kuri jāpieliek, palīdzību. Mēs zinām, kur slēpjas problēma un tāpēc dzirdam, ko mums klāsta, turpretī pārējie to nespēj sadzirdēt. Viņiem nepieciešams to saņemt no mums. Viņi varēs pasīvi mums pievienoties pēc tam, kad mēs veiksim izplatīšanu.

Jautājums: Kā viņi spēs saskatīt taisno ceļu – sarkano līniju, kas apzīmēta zīmējumā?

Atbilde: Viņi sekos aiz mums. Mēs virzīsimies uz priekšu kopā ar viņiem kā Galgalta ve–Einaim (G”E) un AHAP. Arī mēs paši varam virzīties uz priekšu pa sarkano līniju tikai atsevišķiem soļiem – tajā mērā, kādā saņemam metodiku. Katrā posmā mums tā ir jārealizē, pirms pacelties augšup uz nākamo pakāpi. Tādējādi nav iespējams virzīties uz priekšu bez AHAP tilpnēm. Mēs vienkārši nesaprotam, cik lielā mērā esam no tām atkarīgi.

AHAP – visas pasaules tautas, bet Israēls – tikai Galgalta ve– Einaim, pirmās deviņas sfirot, atdeves tilpnes, kas nāk no Radītāja: Keter (K), Hohma (H) un pirmās trīs Binas (GAR de–Bina) sfirot, kopumā – GAR tilpnes, Radītāja daļa no augšienes, kaut arī sašķelta. Israēlā nav nekā, tas nespēj virzīties uz priekšu, nespēj nodibināt saikni ar Radītāju bez saņemšanas tilpnēm. Tieši šīs tilpnes ir jālabo un jāved uz saplūsmi. Taču pašas tās uz to nav spējīgas, un tādēļ notika sašķelšanās, kuras rezultātā Israēla un tautu tilpnes iekļāvās viens otrā.

Tagad augšpusē atrodas AHAP daļa, bet lejā – Galgaltas ve–Einaim daļa. Tas ļauj tām nodibināt savstarpēju saikni, lai gan pretējā gadījumā šīs saiknes nebūtu.

Pirmoreiz tas notika Pirmā tempļa (mohin de–haja līmenis) nopostīšanas laikā, kad desmit paaudzes devās tautu vidē un izzuda bez pēdām. Otrreiz saikne tika izveidota Otrā tempļa (mohin de–nešama līmenis) nopostīšanas laikā, kad izsijājās atlikušās divas paaudzes.

Pirmajā gadījumā mēs zaudējām tās daļas, kuras saistītas ar īsto AHAP. Tas bija kritums no Hohmas pakāpes līdz Binas pakāpei.

Turpretim otrajā gadījumā divas paaudzes neizzuda – tās tikai nonāca trimdā.

Gala rezultātā, pateicoties sajaukumam, tika radīta saikne, savstarpējā Galgaltas ve–Einaim iekļaušanās ar AHAP. Un tagad mēs varam sataustīt šos pavedienus.

Galgaltas ve–Einaim tilpnes, kas nokrita iekš AHAP, kļuva par reliģijām. Tāpat arī Israēla tautā: AHAP, kas pacēlās līdz Galgalta ve–Einaim, izpaudās jūdaismā. Citiem vārdiem, garīguma vietā cilvēks iztēlojas materiālo, mīlestības pret tuvāko kā sevi pašu vietā izpilda daudzveidīgas fiziskas darbības – nevis vēlmē iekšienē, bet matērijā ārpusē.

Taču galarezultātā, pateicoties savstarpējai iekļautībai, mums ir iespēja laboties.

No nodarbības pēc raksta „Galvojums”, 10.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed