Kņada ap kabalu

Jautājums: Vai jūs varētu, lūdzu, komentēt, kāda atšķirība ir starp jūsu kabalu un rabīna Berga kabalu?

Atbilde: To vēl komentēja Rabašs (rabīns Baruhs Šaloms Alevi Ašlags, Bāla Sulama vecākais dēls, viņa sekotājs un turpinātājs) – Bergs savienoja kabalas terminus, hasīdismu un mistiku. Viņš radīja „maisījumu”, kas nomierina cilvēku, taču neizlabo viņu. Turpretī kabala nodarbojas ar cilvēka egoisma labošanu.

Visi Berga skolas padomi un pamācības – ne vairāk kā psiholoģiska nomierināšana, lai atvieglotu dzīvi, dotu cerību, nevis virzītu uz labošanos, uz Radītāja atklāsmi cilvēkam.

Pat viņa kabalas definīcija pilnīgi citādāka salīdzinājumā ar viņa „skolotāju” Bālu Sulamu. Taču tā ir ērta pārdošanai masām kā atribūti, kurus viņš pārdod, cenšoties pārliecināt, ka tajos atrodas augstākais spēks, nevis psiholoģiska iedarbība.

Viņa attieksme pret notiekošo – jāiekārtojas ērtāk šajā pasaulē, jānovērš sliktais, kas, kā zināms, pilnībā nāk no Radītāja, lai mēs to sevī izlabotu.

Tas ir, tā vietā, lai izlabotu sevi un caur sevi izzinātu Radītāju, jums iesaka novērst traucēkļus, kurus sūta Radītājs tieši ar mērķi pietuvināt Viņam cilvēku, aicina dzīvot mierīgi – kā jebkura pūšļošana un reliģija, taču visādā ziņā ne kabala – zinātne par egoisma labošanu līdz pat mīlestībai pret tuvāko kā sevi pašu, lai pielīdzinātos Radītājam.

Skat. Bāla Sulama rakstus par Kabalu „Kabalas zinātnes būtība”, „Reliģijas būtība un mērķis” un citi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: