Laimīga bērnība Radītāja ēnā

Jautājums: Ko nozīmē strādāt ar ticību augstāk par zināšanām?

Atbilde: Darbs ar ticību augstāk par zināšanām tā ir atdeve. Tas ir, es vēlos ietērpties atdeves formā, kas līdzinās Radītājam, kļūt mīlošs, atteikties no sava egoisma un izmantot sevi tuvākā labā, savienoties ar citiem, lai varētu iziet no sevis uz ārieni. Tas nozīmē, ka es vērtēju atdevi augstāk par savām personīgajām saņemšanas īpašībām.

Vispirms es vēlos izrauties no savas egoistiskās vēlmes varas un pacelties tai pāri. Tas nozīmē, ka es bēgu prom no Ēģiptes verdzības un sasniedzu Binas īpašību virs Malhut. Tad, kad esmu kļuvis brīvs un pacēlies augstāk par savu ego, kurš nevar vairs satvert mani aiz kājām un ievilkt atpakaļ, tagad es pat varu sākt strādāt ar šo vēlmi, tās iekšienē.

Embrija (ibur) un augšanas (enika) stadijas tā ir pacelšanās augstāk par savu vēlmi baudīt. Pieaugušā stāvoklis (mohin) tas jau ir darbs šīs vēlmes iekšienē. Darbs ar vēlmi baudīt noris sirds trīsās, atdevē atdeves dēļ (hafec hesed), Binas īpašībās, ar iekļaušanos Radītājā, Viņa ēnā, gluži kā zīdainis, kas piespiedies pie mātes un pilnībā nodod sevi viņai un, pateicoties tam, saņem spēkus pacelties virs sava egoisma.

Pēc tam, kad bērns izaug, viņš var jau pats vērsties pie sava egoisma un sākt ar to strādāt. Tas jau tiek dēvēts par atgriešanos ar mīlestību.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 04.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: