Dažādi mērķi, kopējs virziens

Bāls Sulams „Kabalas zinātnes būtība”: Kabalas zinātne – sakņu kārtība, kas nonāk lejup cēloņu un seku ceļā saskaņā ar nemainīgiem un absolūtiem likumiem, kuri saskanīgi un noved pie viena ļoti augsta Mērķa, dēvēta par „Radītāja Dievības atklāsmi Viņa radījumiem šajā pasaulē”.

Viss pārējais, ko mēs vēlētos sasniegt ar kabalas zinātnes palīdzību, uz šo zinātni neattiecas. Tas līdzinās tam, kā paņemt fizikas mācību grāmatu cerībā apgūt medicīnu vai apmeklēt ķīmijas nodarbības, lai apgūtu politoloģiju. Lūk, arī šeit tas pats: kabalas zinātne paredzēta tikai tam, lai sasniegtu Radītāja atklāsmi – un punkts. Ja tu to vēlies, kabala kalpos tev kā līdzeklis. Ja tev šādas vēlmes nav, nodarbojies ar ko vēlas tava sirds.

Kamēr cilvēkos saskaņā ar evolūcijas kārtību nemodās vēlme atklāt Radītāju, kabalas zinātne neatklājās, lai viņiem neradītu sajukumu. Turpretim šodien, kad šī vēlme pilnībā sāk izpausties un prasa atbildi, kabalisti saka, ka ir pienācis laiks un kabalas zinātnei jāatklājas pasaulei kā līdzeklim, kā risinājumam.

Ja tu kabalā meklē brīnumus, dzīves panākumu recepti, veidus, kā izmantot svētā ūdens un sarkano diegu noslēpumu, kādas garantijas, tad kabala tev nelīdzēs. Žēl zaudēt laiku, tad jau labāk vērsies pie zīlniecēm vai psihologiem. Patiesā kabalas zinātne, nevis mistika, kas tiek pārdota ar kabalas vārdu, tā ir tikai Radītāja atklāsme radījumam, nekas cits.

Bāls Sulams to skaidro vienkāršiem vārdiem. Ja tev ir atbilstoša vēlme – lūdzu. Tad tev jājautā kabalistiem: „Kā man izmantot kabalas zinātni, lai atklātu Radītāju?” Un viņi atbildēs, ka pastāv mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu nosacījums. Jāorganizē grupa un tajā jārealizē šis noteikums ar mācību un savstarpējā darba palīdzību pret savu egoismu, lai paceltos tam pāri un sasniegtu mērķi.

Taču vispirms nepieciešams sev noskaidrot: vai mans dzīves mērķis sakrīt ar to, kādam mērķim paredzēta kabalas zinātne. Tas precīzi jāizskaidro cilvēkiem, neatstājot vietu pārpratumiem. Protams, katrs sevi pārbauda pats, un durvis atvērtas visiem. Taču, ja cilvēkā vēl nav nobriedusi vēlme, ja viņš patreiz nav gatavs atklāt Radītāju, tad viņu nedrīkst tajā ievilkt ar varu.

Mūsu pieejai jābūt stingrai un viennozīmīgai: mēs pret visiem izturamies ar cieņu, bet par biedriem uzskatām tos, kuriem ir vēlme, kuri tiecas pie Radītāja. Ja jums nav šādas vēlmes, tad kabala nav domāta jums – saņemiet labpatiku no šīs pasaules.

Šodien pienācis jauns laikmets: uz krīzes un bezpalīdzības fona visa pasaule sāk apzināties, ka tai nepieciešams atklāt Augstāko spēku, Radītāju, pretējā gadījumā tā neizdzīvos, nespēs pastāvēt. Tā jau ir cita situācija, kurā mums visiem palēnām jāstāsta par metodikas realizāciju. Tāpēc mēs sākam apmācīt cilvēkus savstarpējā galvojuma principiem, parādot, ka no krīzes nelaimēm un problēmām pie labklājīgas dzīves var pāriet ar apvienošanās un mīlestības pret tuvāko palīdzību.

Plašai auditorijai mēs neklāstām par Radītāja atklāšanu, izvirzot kā mērķi labu dzīvi mūsu pasaulē. Taču līdz ar to mēs mērojam vienu ceļu: no mūsu puses, tas ir Israēla, Toras un Radītāja vienotības princips, bet pārējie iet kopsolī ar mums, vēloties sakārtot savu dzīvi šeit. Galarezultātā, pateicoties savstarpējam atbalstam, mēs visi savienosimies ar Augstāko spēku un atklāsim to.

Tādējādi šodien mēs turam kopēju kursu ar visu cilvēci. Problēma tikai tajā, ka masas redz priekšā glābiņu no krīzes un materiālo labklājību, bet mēs redzam Radītāja atklāsmi. Starpība – mērķī, taču virziens ir kopējs.

Tāpēc kabalas zinātne atklājas vienam cilvēces procentam, tai pašā laikā galvojuma metodika – pārējiem deviņdesmit deviņiem procentiem. Savstarpējais galvojums – tā pati kabalas zinātne, tikai bez detaļu un spēku, kuri mūs virza, precizējumiem. Tā māca mūs kabalisti – cilvēkiem, kuri tam vēl nav gatavi, jāsaņem tas, kas tiem ir piemērots.

No nodarbības pēc raksta „Kabalas zinātnes būtība”, 01.06.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: