No kopas uz vienotību

Bāls Sulams „Sešsimts tūkstoši dvēseļu”: Sacīts, ka pastāv 600 tūkstoši dvēseļu un katra dvēsele sadalījās vairums dzirkstelēs. Taču, kā to saprast? Garīgais nedalās daļās un sākotnēji nekas netika radīts, izņemot vienu dvēseli – Ādamu Rišonu.

No vienas puses, cilvēka priekšā nostājas sašķeltas, sadrumstalotas pasaules aina, bet no citas puses, viņam ir saprotams, ka iekšēji viņš pats ir sašķelts un sadrumstalots, tāpēc pasauli redz tādu. Sacīts, ka labojoties cilvēks nosliec sevi un visu pasauli uz attaisnojuma svaru kausa. Tādējādi, kad nonāku pie savas personīgās labošanās beigām, visai pasaulei manās acīs jābūt izlabotai. Pašlaik, lūkojoties uz sevi pašu, es redzu visu pasauli sabojātu – tādu to aino mani trūkumi. Un, otrādi, izlabojoties, es nosliekšu sevi un visu pasauli uz pilnību. Es pats un pasaule, kuru es redzu, tas ir viens un tas pats. Pasaule – manas tilpnes/vēlmes.

Kā tad citi cilvēki? Vai viņi vispār eksistē, vai nē? Vai viņi arī nonāk pie labošanās beigām? Vai arī labošanās beigas ir atkarīgas tikai no manis, bet pārējie vienīgi sniedz man palīdzību ceļā? Iespējams, tas ir taisnīgi attiecībā uz katru? Vai arī pārējo nav un es atrodos savas personīgās neizlabotās tilpnes priekšā, kas tēlojas man cilvēku egoistu veidā, kuri man pretojas? Tātad man tie tikai jāpievieno sev?

Īsāk sakot, kā savienojas atsevišķais un veselais? Varbūt patiešām man priekšā mana personīgā tilpne un visā pasaulē nav nekā cita, izņemot vienu dvēseli, kurā jāatklājas tikai gaismai, Radītājam?

Tas nozīmē, ja iekļūt savā dvēselē dziļāk, es tur atklāšu šo tilpni, visu tās daļu vienotībā, garīgajā mijiedarbībā ar Radītāju. Izzudīs pasaules iluzorā aina ar cilvēku miljardiem un, saliedējot visus vienā dvēselē, es redzēšu, ka nav neviena cita, izņemot Viņu.

Taču līdz tam laikam pasaule drumstalojas manā uztverē it kā uz patstāvīgām daļām, vairumā atsevišķu dvēseļu…

No nodarbības pēc raksta „Sešsimts tūkstoši dvēseļu”, 29.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed