Pasaules labošanās epicentrā

Jautājums: Kāds sakars starp grupas centru un izplatīšanu visai pasaulei?

Atbilde: Pirmām kārtām, mums jātiecas uz grupas centru, lai īstenotu Toras dižo likumu – mīlestību pret tuvāko. Pretējā gadījumā tas nebūs centrs.

Caur šo centrālo punktu, kurā sākas noskaidrošanas un turpat labošanās beigās arī beidzas – caur šiem nosacījumiem es attiecos pret visu esamību un visu pasauli (99%). Es vēlos visu cilvēci ieraudzīt šajā centrālajā punktā un tur noteikti to ieraudzīšu!

Cik lielā mērā es izlaboju sevi grupas centrā savā attieksmē pret pārējo pasauli (pret 99%), ar visām pozitīvajām un negatīvajām īpašībām, kuras tajā atklāju ar visiem viedokļiem un sajūtām, kas manī jau izveidojušies, – tai pašā mērā es redzu visu cilvēci grupas centrā jau izlabotu un gatavu manai realizācijai. Tādējādi es darbošos no pasaules iekšējās daļas  – uz ārieni un līdz ar to radīšu garīgo izplatīšanu. Tad es ieraudzīšu, cik efektīvi tā palīdz pasaulei, un kā pasaule virzās uz priekšu un mainās.

Turklāt ārējā forma saglabājas tieši tāpat, kā jāpastāv šai pasaulei līdz pašām labošanās beigām, līdz visa šī iluzorā realitāte izzudīs no mūsu uztveres. Tāpēc mums nepieciešams pielikt pūles arī ārējā izplatīšanā. Tad mēs jau spēsim noteikt pareizu attieksmi pret iekšējo un ārējo un sadalīt savus spēkus. Mūsu vērtējumi mainīsies.

Proti, grupas centrs tas ir punkts, uz kuru mēs tiecamies vispirmām kārtām, it kā sanākam kopā no visām BEA pasaulēm Acilut pasaules Malhutā. Pēc tam no Acilut pasaules Malhut, vēloties iekļaut sevī visas realitātes visas vēlmes un pacelt tās vēl augstāk, mēs atklājam daudzkārt augstākas īpašības, dēvētas Zeir Anpin, IŠSUT, Bina utt. Ar šīm jaunajām īpašībām un sapratni mēs arvien vairāk labojam un veidojam Šhinu, visu dvēseļu sakopojumu.

Vēršoties pie Šhinas ar savām izlabotajām īpašībām, es it kā to „būvēju”, pievienojos tai kā derīga, aktīva daļa. Šhina priecājas, ka tai vairāk no sevis nav jāatdala savs orgāns, bet var to atgriezt un pievienot sev.

No nodarbības par tēmu „Par semināru”, 22.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed