Gaišie Šavuot svētki

Rabašs, 52. vēstule: Pateicoties iziešanai no Ēģiptes, Israēla dēli izpelnījās ticības kategoriju… Pēc Pesaha sākas attīrīšanās darbs Toras saņemšanas sagatavošanās stadijā. Tad, kad Tora ietērpjas cilvēka dvēselē, tas ir Šavuot – Toras dāvāšanas laiks.

Līdz Pesaham ilgst „Ēģiptes verdzības” periods, tas ir, nelaimju periods, ko izjūt cilvēks sava egoisma dēļ –lai atrautos no tā, vēlētos pacelties tam pāri uz atdeves īpašību. Cilvēks iegulda arvien jaunas pūles caur grupu, vēloties pacelties virs sava egoisma un iekļauties kopībā. Tāds darbs norisinās Ēģiptē, kurš tiek veikts līdz piepildīsies trauks un tad gaisma dod cilvēkam labošanās spēku.

Taču tas ir tikai pirmējs pacēlums, kuru pauž Pesaha svētki. Pēc tam sākas 49 dienu atskaits līdz Šavuot svētkiem, kad mēs atraujamies, atslēdzamies no egoisma un paceļamies augšup uz Binas pakāpi. „Piena ēdienkarte” Šavuot svētkos simbolizē atdevi, gaišus svētkus.

Tātad Pesahā mēs izejam no kreisās līnijas, bet Šavuot svētkos saņemam labās līnijas aizmetni. Tālāk mēs iegūstam Toru, tas ir, vidējo līniju: tagad mēs varam savienot savu egoismu ar Toras spēku, ar saņemto no Binas gaismu, kura atgriež pie Avota un turpināt sevi veidot tālāk.

Šavuot svētki šķiet viegli, „gaisīgi”: mēs ietērpjamies baltās drānās, ēdam piena ēdienus – viss simbolizē atdevi, gaismu, labo līniju. Cilvēks vēl nav ieguvis tilpnes/ vēlmes, nav atklājis egoismu. Pirmais kontakts ar labo līniju, ar gaismu ir ātri pārejošs, līdz realizēsim to vidējā līnijā, kura jāveido patstāvīgi. Cilvēks ņem no kreisās līnijas tās daļas, kuras var pievienot labajai un ar gaismas palīdzību īsteno šo savienošanu, saņemot dvēseli – tilpni, kura ļaus viņam darboties atdeves labā.

Jebkurš no mūsu svētkiem nozīmē zināmu pakāpi, kurā pabeidzot iepriekšējo attīstības posmu vienā līnijā, mēs pārejam uz citu, lai noformētu trešo. Pēc tam šīs trīs līnijas mēs izplatām uz savu realitātes uztveri saskaņā ar laika asi.

No nodarbības pēc Rabaša vēstules, 25.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: