Grupas centrs – labošanās vieta

Bāls Sulams „TES priekšvārds”, 141. p.: „Labi, ja jūs Mani atstātu, tāpēc ka visas jūsu pūles veltīgas un neauglīgas, turklāt Es atrodos tikai Torā. Tāpēc sargājiet Toru un tur Mani meklējiet – un gaisma, kas tajā slēpjas, atgriezīs jūs pie Avota, un Mani atradīsiet”.

Pastāv saistošais posms starp tevi un Radītāju, gaismu – tavu baudījumu sabojātā vēlme. Ja tu to izlabosi, tad tajā pašā „materiālā” sajutīsi rezultātu ar nosaukumu „gaisma” vai „Radītājs” (Bore), tas nozīmē: „atnāc un ieraugi” (bo–re). Radītājs atklājas tavā izlabotajā vēlmē atbilstoši tam, kā tā labojas.

Kopumā metodika, pēc kuras tu pakāpeniski izlabo savu vēlmi, lai sajustu, saprastu, atklātu Radītāju, dēvēta par „Toru”. Ar tās palīdzību tu atmodini īpašu spēku – atdeves spēku, kurš atrodas ārpus tevis un šis spēks izlabo tavu vēlmi. Atbilstoši tavam lūgumam, šis spēks maina vēlmi, ietērpjas tajā – un tu sajūti gaismu, Radītāju, savu augstāko stāvokli.

Tikai tādā veidā tu vari virzīties uz priekšu. Turpretī, ja tu lūgsi nevis par izlabošanu, vēršoties pie „Radītāja”, kuru sev pats esi izdomājis, tad tavs darbs būs veltīgs, jo tas taču neatbilst pastāvošajai realitātei.

Jautājums: Ko nozīmē „sargāt Toru”?

Atbilde: Tas nozīmē, ka visām tavām darbībām ir jābūt vērstām tikai uz sabojātās tilpnes labošanu saskaņā ar principu: „Es radīju ļauno sākotni un radīju Toru tai kā piedevu”.

Ja tu pareizi strādā, lai izlabotu vēlmi, tad tā sāk pieņemt Radītāja formu. Un tad tu nonāc pie sapratnes, apzināšanas, pie saplūsmes ar Viņu. Tev taču ir „materiāls”, kas pieņēmis jaunu formu – atdeves un mīlestības formu. Tādējādi caur vēlmes materiālu tu saplūsti ar Radītāja formu.

Jautājums: Mēs runājam par to, ka jāatrod punkts, kas atrodas grupas centrā. Kā tas saistīts ar „Toras sargāšanu”?

Atbilde: Tieši tur, grupas centrā, tu labo savu ļauno sākotni. Tieši tur un tikai tur tu atklāsi Radītāju, savus augstākos, garīgos stāvokļus. Nav citas vietas, kurā izpaudīsies sliktais vēlmes „materiāls”, izņemot grupas centru, kuram jāatklājas kā naida kalnam (sina), Sinaja kalnam.

Tad, uzņemoties galvojumu, savienību un savstarpējo palīdzību, mēs sāksim atklāt gaismu, kas atgriež pie Avota. Tāpat to dēvē par „Toras saņemšanu”: mēs to saņemam pie nosacījuma, ja jūtam, ka nespējam izlabot savu saikni, taču nebēgam prom no problēmas. Tādā gadījumā mēs saņemam Toru un izlabojam zaudētos sakarus un tad atklājas Radītājs.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības priekšvārda”, 20.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: