Labošanās nāk no iekšienes

Nodarbība no Amerikas

Bāls Sulams „Šamati”, 69. raksts „Sākumā labosies visa pasaule”: Sākumā būs pasaules labošanās, bet pēc tam – pilnīga atbrīvošanās. Sākumā labojas pasauļu iekšējā daļa, bet pēc tam ārējā. Turklāt Israēls attiecas uz iekšējo daļu.

„Israēls” – tie, kas tiecas „tieši pie Radītāja” (jašar–Eļ), kam ir punkts sirdī. Kādreiz Senajā Babilonijā cilvēku grupa atklāja šo vēlmi un atdalījās no pārējiem, dēvējot sevi atbilstoši savai virzībai uz mērķi. Tālāk šī grupa kļuva par tautu un izgāja caur tūkstošgadēm.

Un, lūk, patreiz vēsture atkārtojas: no jauna parādījusies grupa, kura organizējas pēc tāda paša principa un arī tiek dēvēta „Israēls” – saskaņā ar savas attīstības vektoru. Šī grupa attiecas uz iekšējo daļu, jo tā ir Galgaltas ve–Einaim vēlmes, atdeves tilpnes.

Par viņiem sacīts: „Jūs – mazākā no tautām”. Taču iekšējās daļas labošanās ceļā labojas tāpat arī ārējā daļa – tikai pakāpeniski, mazās devās.

Tādējādi pietiekami izlaboties „vienam procentam”, lai tiktu izlabota visa pasaule – pēc kārtas, fragments pēc fragmenta.

Tas nozīmē, ka mums nepieciešams atrast tādus cilvēkus, kuri piešķir svarīgumu radījuma mērķim, iekšējai attīstībai. Nepieciešams nodibināt starp tiem saikni, lai viņi sajustu un saprastu, kurp tiek virzīta visa mūsu evolūcija. Saliedējoties un sevi izlabojot, viņi „pārnesīs” labošanos arī uz ārējo daļu, iedarbosies uz visu pasauli.

Tādēļ amerikāņu kongresu mēs rīkojam ne ārējai izplatīšanai, bet cilvēkiem, kuri tiecas atklāt Augstāko spēku. Ir jānodrošina viņiem nepieciešamie apvienošanās apstākļi, lai viņi spētu īstenot labošanos – tad no viņiem tā pārtecēs uz ārieni.

Viņiem jājūtas par to atbildīgiem, jo ārējā daļa nevar rīkoties patstāvīgi. Parasti cilvēki – no valdošajām aprindām līdz ierindas pilsoņiem – nevar sevi izlabot. To spēj tikai tie, kuriem ir punkts sirdī. Tieši pie viņiem mēs vēršamies, skaidrojot, no kā ir atkarīga labošanās un kas viņiem jāizdara, lai palīdzētu pasaulei.

No nodarbības pēc raksta no „Šamati” grāmatas, 10.05.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: