Satricinājums ar augstāko saprātu

Jautājums: Tad, kad jūs mācījāties pie jūsu skolotāja Rabaša, vai jums radās vēlme ko paskatīties vēl kur citur, aiziet, bet pēc tam atgriezties?

Atbilde: Pie Rabaša – nē. Es pēc savas dabas esmu kritiska personība, kas visu noniecina. Un tādēļ visu, ko izdomājuši cilvēki, es jau iepriekš noraidīju. Ko tad cilvēks var izvilkt no savas „smadzeņu kastes”? Un tā nav lepnība no manas puses, bet mūsu prāta aprobežotības sapratne.

Iespējams tāpēc es biju nodarbojies ar biokibernētiku. Tad, kad redzi, no kādiem „ķirmīšiem” mēs esam radušies, tad principā, kas tad tevī ir, izņemot pāris skābju un nelielielu elektriskās strāvas devu? – Lūk, arī viss tu!

Es atnācu pie Rabaša Skolotāja meklējumos. Metodika vēl nebija man skaidra, taču es jau sapratu, ka tā patiešām ir augstākā mācība.

Replika: Un, lūk, jūs ar dažām augstākajām izglītībām sēžat iepretim sirmgalvim, kurš nav pabeidzis nevienu augstāko mācību iestādi, strādājis kaut kur metināšanas darbos…

Atbilde: Un šis vecītis atver grāmatiņu, sāk stāstīt tev par Augstāko pasauļu sistēmu un pie tam liek sadzirdēt tādas frāzes, ka tu vienkārši zaudē valodu.

Patiešām! Tā ir satikšanās ar īstenību. Cilvēkam, zinātniekam, kurš meklē – tas ir ļoti ass pārdzīvojums. Tas ir satricinājums, pie tam satricinājums ar loģiku, satricinājums ar augstāko saprātu.

Interesantākais šajā augstākajā saprātā – tā ir pretstatu savienošanās. Tieši to es toreiz uztvēru, bet līdz tam nekur nebiju ar to saskāries.

Izrādījās, ka divas pretējas īpašības: saņemšana un atdeve var savstarpēji strādāt un savstarpēji savienoties trešajā īpašībā, trešajā līnijā – lūk, tas mani arī piesaistīja. Iepriekš es to nebiju redzējis.

Pretstati taču nekad netika savienojušies, pastāvīgi bija pretrunas. Šajās pretrunās arī atrodas visa pasaule: cīņā, strīdos, nespējā neko noskaidrot. Turklāt tad, kad tu redzi, ka tie savstarpēji savienojas – neko nevar izdarīt.

Un pēc tam, kad šis astoņdesmitgadīgais sirmgalvis, kurš nav pabeidzis nekādu skolu, atver tavu acu priekšā pasauļu, sfirot, parcufim tabulas, sāk to visu skaidrot un stāstīt par gaismas īpašībām, par matēriju, gribas brīvību, cilvēka psiholoģiju, kosmosa attīstību, tu brīnies – no kurienes viņā tādas zināšanas?!

Taču tās viņā – dabiskas. Tās nav zināšanas, kuras man vēlējās „iegrūst” talmudisti, sagriežot spirālēs strīda loģiku. Turpretim šeit nav nekāda strīda – šeit, gluži otrādi, īstenības noskaidrošana, bet īstenības, kas saistīta tieši ar pretstatu savienošanu.

Tas, protams, bija jāsajūt.

No virtuālās nodarbības, 08.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: