Cilvēka laimests tīrā veidā

Paklupt dod iespēju tieši tam, kurš sasniedzis šo pakāpi un kuram jāatklāj sava ļaunā sākotne, kuru viņš ir spējīgs izlabot. Mums nedaudz paver mūsu ego, un mēs tajā pašā mirklī vēlamies bēgt prom un noslēpties. Sūta sirds nocietināšanos – atņem tev enerģiju un iedvesmu, bet tu ar to samierinies. Tev vairs nav nekāda garastāvokļa, tu staigā sadrūmis, ar „skābu” sejas izteiksmi.

Es saprotu, ka cilvēks iziet dažādus stāvokļus. Taču grupas spēkos ir nodibināt tādu atmosfēru, lai cilvēks ar vieglu sirdi spētu pārvaret šādus kritumus vienā mirklī – tajā pašā brīdī tos pārvarēt un sākt novērtēt atdevi augstāk par savu noskaņojumu.

Tev jāsajūt pateicība par to, ka no augšienes tev atņēmuši noskaņojumu un tavs ego patreiz piedalās tavā garīgajā darbībā. Turklāt tādā gadījumā tavas darbības katrā ziņā būs atdodošās.

Man nav vēlēšanās ko darīt, nav nekāda noskaņojuma un svarīguma sajūtas, taču ar prātu es saprotu, ja tā izdarīšu, tad tā būs atdeves darbība. Man nav uz to nekādas vēlēšanās un spēka, bet es varu tos palūgt. Turpretim, ja neesmu spējīgs pat palūgt, tad varu atnākt uz grupu, kura atmodinās mani un sniegs nedaudz iedvesmas.

Taču es nelūdzu dot man degvielu izlabot manu noskaņojumu! Turklāt, ja man būs labs noskaņojums, mans ego skries izpildīt šīs darbības. Zaglis skries visiem priekšā, saukdams: „Turiet zagli”. Tādēļ es vēlos palikt sliktā noskaņojumā! Protams, es necenšos palikt grūtsirdībā – taču es nelūdzu to izlabot. Es vēlos, lai mans egoisms būtu atdalīts no tā, ko es patreiz daru.

Un tad, ja es ko izdarīšu – tā būs atdeve. Tā tapusi nevis dēļ manas vēlmes baudīt, bet tikai tāpēc, ka saņēmu no augšienes spēku, svarīguma sajūtu, spēju. Radītājs to visu izdarīja caur mani – ietērpās manī un izpildīja darbību. Tas ir laimests tīrā veidā, kas dēvēts par līdzību Viņam un saplūsmi.

Turklāt sajūta kā bija slikta – lai tāda arī paliek. Es nelūdzu to izlabot. Tas pasargās mani no mana egoisma ienešanas garīgajā darbībā. Tādējādi pastāvīgi, kamēr tu virzies uz priekšu, tavs dzīvnieks tevī jutīsies arvien sliktāk, turklāt līdz ar to cilvēks tevī jutīsies arvien labāk – no tā, ka pāri visām šīm nepatīkamajām sajūtām tu esi spējīgs veikt atdeves darbības. Tādā veidā tu dalies divās daļās.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 02.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: