Faraona piramīda

Viedoklis (S. Perezvencevs, vēstures zinātņu doktors, profesors): Galvenie mūsdienu globālās krīzes parādību cēloņi sakņojas garīgajā un tikumiskajā jomā. Mūsdienu sabiedrības veiksmīgas funkcionēšanas galvenais noteikums ir nevaldāma patērēšana. Tas piespiež parastus cilvēkus, bankas, kompānijas, valstis dzīvot uz kredīta, tas ir, iedzīvoties parādos.

Uz pastāvīgi pieaugoša patēriņa rēķina aug plašumā preču un pakalpojumu tirgus. Tiem, kuri pirmie ir sākuši dzīvot uz kredīta, strauji paaugstinās dzīves līmenis. Viņi iegūst ekonomisku un politisku ietekmi, lai uzspiestu tādu pašu dzīves stilu – tā izveidojās “globālā ekonomika” – patērētāju sabiedrība vispasaules mērogā.

Taču šī “globālā ekonomika” pēc būtības ir tradicionālā “piramīda”, kuras veiksme ir atkarīga no arvien jaunu dalībnieku iesaistīšanas “piramīdas” ekonomiskajās attiecībās, uz kuru rēķina piramīdas organizatoriem ir iespējas palielināt savu labklājību un politisko ietekmi.

Tomēr jebkurai ekonomiskai piramīdai ir savas dabiskās robežas – nav pieļaujams pastāvīgi un visiem dzīvot uz parāda. Kad piramīda ar nosaukumu “globālā ekonomika” aptvēra praktiski visu pasauli, tai pienāca dabiskas beigas – globālā krīze. Visa pasaule taču nevar dzīvot uz parāda.

Replika: Piramīda – cik simboliska tā ir mūsu egoismam– faraonam, kurš pats sev to ir uzcēlis un pats arī no tās mirs, tiks tajā apglabāts ar visu savu svītu! Turpretī Israēls, kas tulkojumā nozīmē – visi tie, kas paceļoties pāri savam egoismam–faraonam tiecas pie Radītāja, tas ir, uz atdevi un mīlestību, izkļūs no faraona varas un sasniegs gaismu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed