Izsaucu gaismu uz sevi

Kabalas zinātne – Toras iekšējā daļa – atšķiras no visām pārējām cilvēces zinībām, kuras mēs atklājām un kuras mums vēl būs jāatklāj, ar to, ka mēs saņemam piekļuvi Augstākās gaismas vadīšanā, to izsaucot uz sevi, kā saka: „Izsaucu uguni uz sevi”.

Tad, kad mēs pa īstam varēsim likt darboties Augstākai gaismai attiecībā uz mums, burtiski „uzspiežot uz pogu” un ģenerējot tās impulsu – tas mums vissvarīgākais moments. Tādējādi galvenais mūsu metodikā – nonākt pie stāvokļa, kad mēs pirmoreiz varēsim „uzspiest uz pogu” un izsaukt uz sevi Augstāko gaismu.

Tas nav vienkāršs ceļš, lai iegūtu garīgās metodikas instrumentu.

To dēvē par „Ēģiptes trimdu”, kad tu redzi, cik lielā mērā tev pietrūkst Augstākās gaismas iedarbība uz tevi, kādā veidā tu vari izsaukt šo gaismu sevī ar īpašu nodomu, kas dēvēts MAN, īpašu trūkumu, kas virzīts tieši uz Augstāko gaismu, saprotot, ko tā var tevī mainīt, apzinoties, ka tikai Augstākā gaisma to var izdarīt. Tieši šai Augstākai enerģijai jāpārvērš tavs egoisms pretējā īpašībā, kuras nav mūsu pasaulē un mēs nesaprotam, „kas tas ir” – mēs tikai sākam sajust to no tās trūkuma, no tumsas – gaismu.

Kāpēc mēs patiešām sajūtam tumsu, laikā, kad visa pasaule to nejūt? Mēs to sajūtam tāpēc, ka mūsos atrodas gaismas dzirkstele un tādēļ, orientējoties uz to, paceļot to virs sava egoisma, mēs tādā veidā orientējam sevi uz gaismas avotu: apakšā – egoisms, augšā – šī dzirkstele.

Ja mēs ļoti vēlamies, lai mūsu egoisms kļūtu zināmā veidā līdzīgs šai dzirkstelei, mēs izsaucam gaismu, caur dzirksteli tā iedarbojas uz mūsu egoismu, un mēs sākam just tā izmaiņas.

Šajā dzirkstelē ir līdzība gaismai. Tieši paceļot to augšup virs egoisma, mēs atzīstam par labāku atrasties gaismas īpašībā, nevis mūsu egoisma īpašībā.

Šeit mēs jau pārejam no kvantitātes pasaules uz kvalitātes pasauli, kad novērtējam visu nevis „laika, kustības, telpas” mērogā, bet tikai gaismas īpašībā: cik tā ir augstāka, labāka, tuvāka, lai mūs vairāk piepildītu, valdītu mūsos. Tas nozīmē nomainīt sevī Faraonu pret Radītāju. Tādā veidā mēs strādājam.

No virtuālās nodarbības, 08.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: