Starpnieks starp debesīm un zemi

Zoar par Pesahu. Nodaļa „Bo”, 174. p. … Sacīts: „zeme, kurā bez aprobežotības ēdīsi maizi”. Aprobežotība – tā ir nabadzības maize. Un tiek dēvēta par „nabadzības maizi”, tāpēc ka mēness, Malhut, paliek samazinājumā un nesaņem svētību no saules, Zeir Anpin, un nespīd no saules, kā sacīts: „Viss ir debesīs un uz zemes”. Tas nozīmē, ka „viss”, tas ir, Zeir Anpina Jesod nostiprinās kā „debesīs”, tas ir, Zeir Anpinā, tāpat arī uz „zemes”, tas ir, Malhutā, – un saņem no debesīm un dod zemei.

Galvenais – attiecības starp Z”A un Malhut. Tāpēc, ka Bina, izveidojot Z”A – tās atdevi Malhut, būtībā parāda, ka ja Malhut nepielīdzina sevi Z”A, tad tas atrodas mazajā stāvoklī (katnut) un tam nav pat parcufa galvas (Roš), tādējādi tas tiek dēvēts „Zeir Anpin” – „mazā seja”. Un Malhutai nav nekā, tā ir tumsas punkts.

Tajā pakāpē, kādā tā spēj pielīdzināt sevi Z”A, pašā Z”A atklājas gaisma, Malhut atrodas ar to saplūsmē, un tad abi tie iegūst izzināšanu.

Sacīts: „Nav Radītāja bez radījuma”, jo Z”A – tas ir kas mākslīgs. Tas ir līdzeklis, ko radījusi Bina, – it kā tukšs un kļūst piepildīts, absolūts, dižens atbilstoši tam, cik lielā mērā Malhut var sasniegt ar to līdzību.

Sanāk, ka Malhut nosaka, cik liels būs Z”A. Tāpēc, ka tajā nav nekā no sevis paša, izņemot to, ka viņam jāpaņem īpašības no Binas, īpašības no Malhut, tās savstarpēji jāsakārto un tādā veidā jānoved Malhut līdz Binas līmenim, bet pēc tam – līdz Keter pakāpei.

Radītājs tiek dēvēts „Kadoš Baruh Hu” („Svētais, manis Svētītais”), tāpēc ka mums šis parcufs – svēts, tas ir, atdodošais. Tas sniedz mums piemēru, kādiem mums ir jābūt, Viņš izlabo mūs, mēs ar Viņu saplūstam, taču būtībā nav Radītāja bez radījuma. Tāpēc, ka Viņam nav nekādas formas, ja mēs, atrazdamies apakšā, neradām kādu vajadzību, vēlmi un, ņemot vērā šo vajadzību, atklājam Viņu Binas gaismai, kura tad Viņu piepilda.

Šeit ir ļoti īpašs aparāts. Z”A pastāvīgi, lai kur mēs to studētu – taisnās gaismas četrās izplatīšanās stadijās vai citās vietās, – tas ir mazs parcufs, mēs to ātri apgūstam un nevaram par to neko pateikt. Nepieciešams saprast, ka Z”A – tas ir adapteris starp Hohma un Binu (Aba ve Ima) un Malhut. No Binas puses tajā ir Hasadim īpašība – tam nekas nav vajadzīgs, un ja no Malhut puses tam būs vajadzība – saskaņā ar to tajā atklāsies gaismas Hasadim un tas piepildīsies ar Hohma gaismu. Taču tikai tajā gadījumā, ja Malhut vēlas ar Viņu saplūst.

Z”A – tas ir VAK (sešas sfirot), bet Malhut – punkts. VAK – nozīmē, ka tajā nekā nav, tas ir gatavs attīstīties saskaņā ar Malhut punktu, ja tā vēlēsies kļūt lielāka par punktu.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 18.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: