Dzīve – mūsu īpašību kalibrators

Viss atkarīgs no cilvēka īpašībām, no stāvokļa, kurā viņš atrodas. Sacīts, ka „tad, kad māceklis iziet trimdā, skolotājs iet kopā ar viņu”. Viss tiek novērtēts tikai attiecībā pret saņemošo: „katrs spriež atbilstoši saviem trūkumiem” un „visus pārkāpumus nosegs mīlestība”.

Tāda ir atšķirība situācijas uztverē starp parastu cilvēku un kabalistu. Kabalists saprot, ka viņš saņem (vārds „kabala” nozīmē „saņemšana”) augstāko vadību un redz vienu no begalīgā aina daudzuma, kuras viņam var atklāties. Un tas viss atklājas saskaņā ar augstāko programmu un pūliņiem, kurus viņš pieliek, atrodoties lejā.

Atkarībā no tā, kādā vietā sastopas cilvēka attīstības programma un viņa personīgās pūles, un no tā, kā tās pārklāj viena otru – tādu ainu, tādas parādības viņš arī sajūt.

Uztvere var būt iekšējā un ārējā. No ārējās puses cilvēks pieņem visu, kas viņam atklājas kā fakti, šīs pasaules pastāvēšanas likumi. Viņš saprot, ka viss nāk no Radītāja, un tādā veidā Radītājs viņam attēlo pasauli. Tāds ir mietpilsoņa viedoklis.

Turpretim Toras viedoklis – tā ir sapratne, ka visu ainu, kuru es redzu, man attēlo Radītājs, taču tā izpaužas manā vēlmē baudīt saskaņā ar manām personīgajām īpašībām. No tā seko divi, viens no otra atšķirīgi, uzvedības un uztveres ceļi, kā sacīts: „Toras viedoklis ir pretstatā mietpilsoņa viedoklim”.

Tādējādi grupā mums ar cieņu jāizturas pret biedriem, pret skolotāju, apkārtni, grāmatām, neskatoties uz nevērību, kas attiecībā uz to mūsos rodas. Ja cilvēks vēlas sasniegt garīgo izaugsmi, viņš pastāvīgi atrodas šajā cīņā, jo viņa egoisms neatlaidīgi pūlas ņemt virsroku un parāda visa tā maziskumu, kas neietilpst viņa personīgajās interesēs.

Tāpēc mums nepieciešams uzturēt sevī Radītāja dižuma sajūtu un ticību skolotājam, izturēties pret biedriem kā pret izcilākajiem paaudzes cilvēkiem, grupas kvalitāti vērtēt augstāk kā kvantitāti. Tas viss paredzēts tam, lai mēs pareizi nokalibrētu savu vēlmi.

Ja manī viss atklājas saskaņā ar manām tekošajām īpašībām, tad man attiecīgi jāizturas pret realitāti, kas parāda, kā man jāmaina savas īpašības, lai, pateicoties tam, pastāvīgi virzītos uz priekšu.

No nodarbības pēc Bāla Sulama raksta, 17.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed