Vienā vārdā – visa ceļa apraksts

Jautājums: Ja Tora – garīgā ceļa norādījumi, tad kā mēs varam tiem sekot, nesajūtot neko, izņemot mūsu pasauli?

Atbilde: Pirmām kartām, mums ir jāpaceļas augšup. Tora nav uzrakstīta cilvēkiem, kuri atrodas zemāk par mahsomu. Pat tad, kad tā klāsta par kādiem notikumiem: Ēģiptes trimdu, ciltstēviem, Babiloniju, tad sacītā patieso jēgu var atklāt tikai tas, kurš atrodas garīgajā darbā, jau aiz mahsoma.

Viss ir atkarīgs no garīgo jēdzienu atklāšanas līmeņa. Piemēram, Zoar Grāmata sniedz tādu vārda Berešit (sākumā) skaidrojumu, kurš iekļauj sevī visu ceļu no sākuma līdz beigām.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 15.04.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: