Balansējot uz mīlestības ceļa

Mums jāveido starp mums integrālā sistēma – jāformē pareizs „iesaiņojums”, pareiza apkārtne un tādā veidā katrs ir jāaudzina. Tā mēs izaudzinām īstu Cilvēku, sākot no cilvēciskās attīstības pakāpes, – izaudzinām no tiem „mežoņiem”, kādi esam šodien attieksmē viens pret otru.

Pateicoties labām savstarpējām attiecībām, dalībai, savstarpībai, savstarpējai atdevei, mēs realizējam divas uzvedības formas:

● labsirdīgas savstarpējās attiecības ar cilvēkiem cilvēciskajā pakāpē, mūsu plaknē;

● labas savstarpējās attiecības ar Dabu, ar tās vispārējo savstarpējās atdeves un mīlestības likumu.

Pamatojoties tieši uz šo vispārējo Spēku, Daba veido visu procesu, caur kuru mēs izejam. Un tādējādi mēs saņemam atbalstu un stimulu no diviem faktoriem:

● no labsirdīgām savstarpējām attiecībām cilvēciskajā sabiedrībā;

● no līdzsvara ar Dabu.

Abos šajos virzienos mēs sasniedzam panākumus.

Šeit ir iespējamas kļūdas un disbalanss. Pats galvenais – izturēties pret dabu sabalansēti. Piemēram, „zaļie” rūpējas tikai par floru un faunu – un mēs redzam, ka tas ne ļoti palīdz viņiem saglabāt dabu. Mēs to nevaram saglabāt bez atbilstošām, pareizām savstarpējām attiecībām starp cilvēkiem. Viens atkarīgs no cita.

Tad, kad cilvēks kļūst labāks, tas izpaužas attiecībā uz visu: tad viņš sargās tāpat nedzīvo, augu un dzīvnieku dabu, izmantojot to tikai iztikai, ne vairāk. Kā atbildes reakcija arī daba atgriezīsies līdzsvarā. Viss, ko esam pārkāpuši, nopostot veselas tās daļas, atdzims mūsu skatienam un visa pasaule līdzsvarosies.

Tādējādi, izvēloties no diviem virzieniem, – cilvēks un daba – sākumā jāparūpējas par cilvēku, jāaudzina cilvēks. No mīlestības pret cilvēku mēs nonāksim pie mīlestības, kas vērsta attieksmē uz dabu kopumā. Tāds ir pareizais attīstības vektors.

Taču jau cilvēcisko savstarpējo attiecību stadijā ir jāsaprot, ka rezultātā mums jānonāk pie līdzsvara ar dabas universālo likumu, ar vispārējo procesu, ar visu mūsu evolūciju. Dodot sākotnējo priekšroku vienam no diviem faktoriem, jāņem vērā tie abi.

Tādējādi es veidoju sev procesa shēmu: sākumā iegūt mīlestību pret cilvēkiem, bet pēc tam sasniegt visaptverošo mīlestību, kas ielikta dabā. Līdz ar to es arī pabeigšu savu personīgo labošanos.

No 11. sarunas par jauno dzīvi, 09.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: