Kāpēc nebūs dominējošā 21. gadsimtā

Viedoklis (Č.Kupčans, Džordžtaunas universitātes profesors starptautiskajās attiecībās): Varas balanss pasaulē ātri mainās. Ķīna un citas attīstošās valstis ātri virzās augšup pasaules hierarhijā, bet rietumu pasaules trīs pīlāri – ASV, Eiropa un Japāna – sadūrās ar ilgstošu ekonomisko krīzi un elektorāta īgnumu.

21. gadsimtā nedominēs neviena no valstīm, rietumu virsvaldības laikmets virzās uz savu nobeiguma posmu, taču arī neviena no attīstošām valstīm neiegūs materiālos un ideoloģiskos spēkus, lai nonāktu pie pasaules virskundzības. BRICS valstīm nav kopējas integrētas nākotnes redzējuma. Tās nevēlas pasaules kārtību, kurā dominē Rietumi. Taču ko vēlas tā vietā? Šajā gadsimtā pasaule nepiederēs nevienam.

Replika: Pasaule mainīsies nevis pēc starptautisko attiecību likumiem, bet gan atbilstoši izmaiņām cilvēkos – tā „izjuks”, lai „sakārtotos” pilnīgi jaunā pasaules kārtībā, kurā dominēs tikai viens – savstarpējās atdeves, galvojuma, mīlestības — spēks.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: