Valstis nodzīvojušas savu mūžu!

Viedoklis (N.Smorodinska, KZA Ekonomikas institūta izaugsmes polu analīzes centra vadītāja): Pašreizējā situācija nav klasiskā krīze. Tas ir signāls, ka valstis pabeigušas savu darbu un to suverenitāte kļuvusi par šķērsli tālākai cilvēces attīstībai. Sabiedrības pārvaldīšanā notiek pāreja no vertikālām hierarhijām pie horizontāliem tīkliem.

Pasaule sadūrās ar jaunu ekonomisko loģiku, ar tīklu struktūrām. Lai iemācītos darboties jaunos apstākļos, vadībai jāmaina domāšana. Taču tas, kā zināms, ir pats sarežģītākais. Turklāt nāksies aizmirst par ekonomisko suverenitāti, jo aiz tādiem tīkliem kļūst redzams nākamās pasaules valdības apveids.

Replika: Nākamā formācija ir vienota pasaules valdība, sabiedrība bez robežām, saprātīga patēriņa ekonomika, vienlīdzība, savienošanās utt., taču tas viss nav iespējams bez jaunu altruistisku īpašību audzināšanas cilvēkā. Jūs teiksiet, ka tas nav īstenojams, ka mēs jau to esam izgājuši PSRS pastāvēšanas laikā! Tur tas „tika realizēts” kā cīņa par varu starp  ideālistiem un to egoistiskajiem līdzskrējējiem – ideālistus novāca, bet viņu vietā pārvaldi sagrāba banda.

Šodien nevis „partijas vēlme”, bet gan pati daba izvirza mums prasību mainīt sevi un sabiedrību. Ja mēs nemainīsimies, novedīsim sevi līdz bojāejai. Dabas likumi ir nepielūdzami!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: