Kam tu tērē savu dzīvi?

Bāls Sulams „TES priekšvārds”, 115. p.: Cilvēkam, kuram arvien vēl pietrūkst „viens bauslis”, jāraugās uz sevi kā uz pusi vainīgu un kā uz pusi attaisnotu. Lai iztēlojas, ka atgriešanās laiks atrodas viņa gadu vidū. Pirmajā savu gadu pusē viņš ir vainīgs, bet otrajā pusē – attaisnots.

Jautājums: Kā jāpiepūlas darbā cilvēkam, kurš vēlas pabeigt procesu vēl šajā pārdzimšanu riņķojumā?

Atbilde: Sagatavošanās periodā cilvēks visus ienīst. Pēc tam ļaunprātības viņam pārvēršas par kļūdām, un viņš apvienojas ar visiem. Taču tā vēl nav īsta vēlmju izlabošana, bet hefec hesed stāvoklis. Un visbeidzot nākamajā pakāpē cilvēks apvienojas līdz sasniedz saplūsmi.

Tādējādi viss šis process ir virzīts uz apvienošanos. Cilvēkam ir iespēja no maksimālas atšķirtības nonākt pie maksimālas vienotības.

Par „pārdzimšanu riņķojumu” dēvē jebkuru pārmaiņu stāvoklī. Cilvēks var nodzīvot 80 gadus pat neuzsākot mainīties un neuzsākot pārdzimšanu riņķojumu. Jauns auto, jauns dzīvoklis – uz lietu neattiecas. Dzīvnieciskais ķermenis dzīvo un nomirst – tas arī uz lietu neattiecas.

Taču no otras puses, katrs spēj pabeigt procesu vienas dzīves gaitā. Vai pabeigs – tas ir cits jautājums. Tas ir atkarīgs no viņa – viņam tas ir jāvēlas. Visā radījumā nav nekā cita, izņemot vēlmi. Ja cilvēkam personīgā vēlme ir maza, lai meklē, kā to palielināt, lai mēgina izmantot kabalas metodiku un gaismu, kas tajā slēpjas. Ciru iespēju nav.

Daži atnāk pie mums reizi nedēļā, citi – tikai svētku laikā, daži katru dienu, citi no rīta un vakarā, bet citi visu dienu tiecas veltīt sevi galvenajam. Kāds pavada šeit visu dienu, jo viņam tas ir ērti, – viņš jūtas kā embrijs drošā vietā. Turpretim citi patiešām vēlas cīnīties ar savu egoismu. Viss ir atkarīgs no cilvēka nolūkiem, no tā, kā viņš izmanto viņa rīcībā esošos līdzekļus.

Jautājums: Ko nozīmē „gadu vidus”?

Atbilde: Tas ir simboliskais 40 gadu vecums, tas ir, posms, kurā cilvēks pabeidz savu labošanos Binā. Bina tiek apzīmēta ar noslēgto burtu mem (ם), kura skaitliskā nozīme – 40. Tikai pēc šīs pakāpes var pāriet pie saņemšanas atdeves dēļ.

No nodarbības pēc „Priekšvārda Desmit Sfirotu Mācībai”, 20.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed