Uz ceturto stāvu – pie mīlestības

Bāls Sulams „TES priekšvārds”, 116. p.: Pateicoties tam, ka cilvēks atgriežas no mīlestības, visas viņa sajūtas, kas saistītas ar kļūdām un ļaunprātīgiem nolūkiem, pārvēršas par viņa nopelniem.

Kopumā mūsu ceļā ir četras pakāpes.

Lejā atrodas sašķeltā saņemošā vēlme, tas ir, sašķeltais AHAP. Tas arī ir „ļaunprātīgie nolūki”. Nākamajā pakāpē atrodas sašķeltā dodošā vēlme, tas ir, sašķeltā Galgalta ve–Einaim (G”E) –„kļūdas”.

Augstāk atrodas mahsoms. Virs viņa – izlabotā dodošā vēlme – G”E. Tā ir Binas pakāpe, „nepabeigtais taisnais”, kurš pilda 612 baušļus, hefec hesed (H”H) stāvoklis, lišma. Un visbeidzot mēs nonākam pie „viena baušļa” ar numuru 613 – pie mīlestības. Tā jau ir izlabotā saņemošā vēlme.

Pārejot mahsomu, kļūdas kļūst par baušļiem, bet ļaunprātības par kļūdām. Paceļoties augšup uz mīlestības pakāpi, atlikušās kļūdas kļūst par baušļiem izlabotajā AHAP, turpretim baušļi no trešās pakāpes paceļas augšup pie Galgaltas ve–Einaim.

Tātad „ļaunprātības” – tās ir vēlmes baudīt atdeves dēļ, kuras sašķēlās un pārvērtās vēlmēs baudīt saņemšanas dēļ, neizlabotajā, sašķeltajā AHAP. Turpretim sašķeltā Galgalta ve–Einaim – tās ir „kļūdas”.

To visu iztēlojoties, galvenais – neizkrist ārpus desmit sfirot ietvariem. Ja jau sapīties, tad ne fantāzijas plašumos, bet precīzās robežās.

No nodarbības pēc „Priekšvārda Desmit Sfirot Mācībai”, 20.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed