Ekspress metode

Jautājums: Sveši cilvēki uztver mūsu metodes kā lēnas un terapeitiskas, taču viņiem nepieciešamas ātras un ķirurģiskas. Kā palīdzēt sajust mūsu vēstījuma efektivitāti bez lielu nelaimju gaidīšanas?

Atbilde: Mūsu metode – pati efektīvākā un ātrākā. Cilvēcei vispār nav nekādas iedarbības metodes uz sevi.

Līdz šim brīdim mēs tikām vadīti automātiski, ar Augstākā spēka palīdzību.

Turpretim tagad Augstākais spēks, musinot mūs ar krīzēm, vienlaikus atbrīvo mums kādu darbības lauku, lai mēs izdarītu nelielu soli uz priekšu, savu personīgo soli, lai novērtētu, apzinātos to, kas mums ir priekšā, un vēlētos to veikt patstāvīgi, sevi mainot.

Augstākais dabas spēks mūs pastāvīgi mainīja, izraisot mūsos evplūciju, taču tagad mums pašiem apzināti tas sevī ir jāizraisa. Tādējādi mūsdienu evolūcija, kuru veicam, – tā ir kvalitatīvā evolūcija, jo ir atkarīga no mums. Mēs nekad neesam veikuši nekādas personīgās kustības, taču patreiz mums jāveic šī kustība ar sevi, sevī, mainot pašiem sevi.

Spēks, kurš mūs maina, – ārējais, taču mums ir „jāpakļaujas”, lai tas mūs mainītu. Šim nolūkam mums nepieciešams papūlēties savstarpēji savienoties, lai izpaustos mūsu vēlme uz apvienošanos. Tad uz šo vēlmi iedarbosies Augstākais labojošais spēks, un mēs apvienosimies. Tas arī būs mūsu nākamais stāvoklis.: gan sabiedriskais, gan garīgais.

Nav citas izejas, cita līdzekļa, metodes, ar kuras palīdzību mēs varētu ko izdarīt. Vienīgi šādā veidā!

Taču šis veids ir ātrs, nevis lēns, jo šeit viss ir atkarīgs no mums, – nekā cita nav. Ja mēs saņemsimies, uzspiedīsim, vēlēsimies, – tas nekavējoties notiks. Nav nekādu ierobežojumu – ne mehānisku, ne no dabas puses, nav nekādu procesu, kuriem būtu jāattīstās laika izpausmē, jānobriest. Viss ir atkarīgs tikai no mums, tāpēc tā ir pati ātrākā metode – ekspress metode.

No virtuālās nodarbības, 05.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: