Kā „savīt” radījumu

Pat mūsu materiālās dzīves uzturēšanai ir nepieciešama gaisma – smalks starojums („kista de–hajuta”), maziņa gaismas dzirkstele, kas Lielā sprādziena rezultātā izlauzusies no garīgā un radījusi visu mūsu pasaules matēriju – būtībā šķietamu pasauli, kas eksistē tikai mūsu uztverē.

Taču tas bija tikai sākums, bet visa pārējā mūsu attīstība ir īstas matērijas izveidošana, tas ir, vēlmes. Tāpēc, ka matērija, kas paveras mūsu skatienam, – ātri pārejoša un neeksistējoša. Šodien arī fiziķi atklāj, ka šīs pasaules matērija neeksistē, ka tās nav daļiņas, bet tikai enerģētiskais spēku mākonis, kurš viņiem šķiet kā pārvietojošās daļiņas.

Lai atklātu īsto matēriju – milzīgo vēlmi baudīt visās tās iespējamās izpausmēs, mums ir vajadzīga gaisma, kas radīja, izveidoja visas šīs matērijas formas četrās AVAJa (jud–kei–vav–kei) stadijās vai pasaulēs Acilut, Brija, Ecira, Asija, izejot no Adam Kadmon pasaules. Tas tiek dēvēts „Keter lejasdaļa”, bet Bezgalības pasaule – „Keter augšējā daļa”.

Mēs sākam virzīties uz priekšu garīgajā attīstībā, ja saņemam no augšienes to pašu gaismu, kas attīsta matēriju. Lai paātrinātu mūsu materiāla – vēlmes baudīt attīstību, mums dota kabalas zinātne, ar kuras palīdzību mēs varam izpildīt noteiktas apzinātas darbības. Tā vietā, lai gaidītu, kamēr paies visi iespējamie attīstības posmi, pēc kuriem es tikai sākšu saprast, kas notiek, turklāt arī ne pilnībā. Vai savas dzīves beigās cilvēks daudz saprot no izietā ceļa? – Ne cēloņi, ne saikne starp notikumiem, ne radības dziļums – nekas viņam nav atklāts, dzīve vienkārši ir pagājusi.

Tādā gadījumā, kā mēs varam virzīties dzīvē uz priekšu tā, lai liktu sev pašiem darboties, kad es tik lielā mērā saprotu notiekošo, ka sevi pārbaudu un pārveidoju, salieku kopā daļas visā šajā radībā. Tad es redzu, izzinu, kā ar tās vai citas salikšanas palīdzību saņemu tos vai citus rezultātus un no visa tā mācos. Tā ir augstākā, garīgā izzināšana, kuru mēs iegūstam mūsu parcufa, kurš katrreiz atklājas, prātā (daat), – Hasadim gaismas Hohmas starojumā. Tā no lejas uz augšieni mēs to sākam izzināt, un tādā veidā patiešām kļūstam zinātnieki, kuri no daļiņām saliek kopā visu radību.

No kurienes mēs saņemsim prātu, jūtas, uztveres īpašības, norādījumus, kā to darīt? – No vienkāršas augstākās gaismas, kura nonāk lejup pie mums, un tad mēs sākam attīstīties. Mēs nezinām, kas mums pietrūkst, kādos virzienos mūsu prātam un jūtām jāpaplašinās, ar kādu saikņu palīdzību mijiedarbosies prāts un sirds, lai izveidotu, „savītu” mums pareizu tilpni/ kli.

Cerēsim, ka ar Zoar Grāmatas lasīšanu mēs piesaistām vispārējo gaismu, un tā jau mums sagatavo sapratni un sajūtas, ar kuru palīdzību mēs varēsim kādreiz piedalīties tilpņu/ kelim izveidošanā, kā sacīts: „Radītājs veido pasaules un tās izjauc, bet taisnie šīs pasaules izlabo”, darbojoties ar Viņu kā partneri.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 11.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: